Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Dálnice přes Český ráj?
[plný text článku | kategorie: Rychlostní silnice – R35, Český a Slovenský dopravní klub | Haló noviny | Jan Zeman | 17. 9. 2003] [tisk]
V posledních týdnech se v regionu Český ráj rozhořel ostrý spor o výstavbu dálnice 2. třídy R35, která má region rozetnout. Nepíšu o Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která byla sice v roce 2002 rozšířena (k tradičnímu Hruboskalsku přibylo nově Maloskalsko a Prachovsko), ale v podobě tří územně izolovaných celků. Důvodů takového řešení bylo více. Nejvýznamnějším byla údajná potřeba stavět přes Český ráj dálnici 2. třídy R35 Liberec-Turnov-Jičín-Hradec Králové. Podle názoru radních Libereckého a Královéhradeckého kraje jde o dopravní prioritu. Podle názoru Ředitelství silnic a dálnic, státní organizace známé bezohledným prosazováním často špatně trasovaných a zákony na ochranu životního prostředí porušujících dálnic, nejsou dopravní důvody k její stavbě a nebudou ani za 20 let. Zastupitelé obcí, občanské iniciativy a občané regionu při trase dálnice R35 jsou vesměs zásadně proti. Své přírody a zachovalého životního prostředí si váží. Dálnice by jim ho vážně narušila.
Další problémy
Nemá být řečeno, že by v Libereckém regionu nebyly vážné dopravní problémy. Předně chybí vyhovující železniční dopravní spojení Liberce s Prahou, Děčínem, Žitavou, Hradcem Králové a Harrachovem. Krajští radní jsou si toho vědomi a žádají významné změny, zejména postavení moderní elektrifikované dvoukolejné železnice z Liberce do Prahy (s řadou dlouhých přeložek a tunelů mezi Libercem a Turnovem a s výstavbou milovické = všejanské a přepeřské spojky) a regiotramu (po kolejích by jezdily vlaky i tramvaje) z Žitavy do Liberce, Tanvaldu, Harrachova-města a polské Jelení Gory. To je jistě pozitivní. Otázkou je, zda jde vždy o řešení dost progresivní.
Nezávislý expert nabízí řešení
Expert na trasování dopravních komunikací Českého a Slovenského dopravního klubu Martin Robeš navrhuje progresivnější trasu železnice mezi Libercem a Turnovem. Elektrifikovaná dvoukolejka by měla z Liberce vést na západní okraj Jablonce n. Nisou, poté pokračovat asi 10 km dlouhým tunelem, který by končil trianglem u železniční zastávky Líšný poblíž Železného Brodu. Odtud by jednokolejka pokračovala po stávající trati do Železného Brodu, Semil a Staré Paky. Dvoukolejka by s dílčími přeložkami pokračovala do Turnova. Návrh předpokládá i novou podzemní vlakovou zastávku pod centrem Jablonce n. N., nové osobní nádraží v Turnově poblíž starého silničního mostu, a několik nových popř. posunutých vlakových zastávek. Dál by bez dvou úvratí, tj. bez nutnosti 2x obracet vlaky, vedla jednokolejná trať na Jičín (úsek Ktová-Libuň by měl být veden v nové rovné kratší trase mimo Rovensko pod Troskami, dále se předpokládá elektrifikace trati Turnov-Hradec Králové), dvoukolejka na Prahu a stávající jednokolejka na Liberec. Představy o dvoukolejce mezi Turnovem a Prahou s využitím tzv. milovické spojky (vlaky by z Prahy-Vysočan jezdily do Lysé n. L., Milovic, Všejan a dále po trati (Nymburk-Všejany-Mladá Boleslav) má Robeš a krajští radní shodné.
Katalog výhod
Základní výhodou výše načrtnutého řešení je, že umožňuje rychlou železniční dopravu z Liberce do Prahy a Hradce Králové i z Jablonce n. N. s 45 000 obyvateli. Orientační propočty říkají, že by bylo investičně jen o málo dražší a jízdní doba by byla jen o něco delší než při realizaci Libereckým krajem předložené koncepce. Ke zlepšení železničního spojení Liberce a Děčína nepředpokládá M. Robeš radikální opatření. Záměr vést vlaky z Liberce do Chrastavy po trati na Žitavu a pak asi 10 km dlouhou a o 4 km zkracující přeložkou bez překonávání větších výškových rozdílů do Rynoltic je původním řešením, jehož realizaci nedovolila v 19. století rakouská armáda. Trať z Liberce do Rynoltic, asi 24 km dlouhá, by byla zrušena. Dopravu do jediné obce na trase Zdislavy by zajistily autobusy. Napřímení tří ostrých oblouků a elektrifikace trati patří ke standardním opatřením rozvoje železnic.
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu