Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Obchvat Třebíče: Samé špatné varianty
[plný text článku | kategorie: Silnice – ČR, Vliv na životní prostředí – ČR | MF Dnes | Michaela Šímová | 20. 12. 2003] [tisk]
O řešení dopravní situace se vedla dlouhá jednání, žádný z návrhů však nebyl bez nepříznivých dopadů. Stovky popsaných i pokreslených listů papíru, desítky odborných vyjádření, hlasy pro i proti, téměř půl milionu korun z rozpočtu města. To vše kvůli odklonu dopravy z centra Třebíče. Tento problém se přitom v Třebíči řeší od roku 1991. Za tu dobu byly zpracovány desítky nejrůznějších studií. Zastupitelé se v minulosti přiklonili k obchvatu s přemostěním Libušina údolí nad borovinským Bopem. V červenci 2001 pak jejich nástupci prosadili zadání změny územního plánu, směřující k průtahu Libušiným údolím. Nejrušněji bylo v posledním půlroce. Ochránci Libušina údolí se semkli a hlasitě protestovali proti záměru likvidace největšího oddechového lesoparku ve čtyřicetitisícovém městě. Ani více než tisícovka podpisů pod peticí proti zničení údolí, ani záporné reakce ve veřejném projednávání i v anketě proti průtahu lesoparkem však nestačily.
Od čtvrtka je rozhodnuto - původní územní plán se mění. Zastupitelé rozhodli, že trasa průtahu povede Libušiným údolím. Odpůrci této varianty, zanesené jako číslo 7, neskrývají rozčarování. "Nezvítězil zdravý rozum, ale politikaření na radnici. Co necháme budoucím generacím? Zplodinami zanesenou největší zelenou plochu ve městě," krčil rezignovaně rameny jeden z obyvatel, který přihlížel čtvrtečnímu zastupitelstvu. Odborník na dopravu Karel Vaverka oponuje. "Třebíč má veliké potíže s vnitřní dopravou. Původní trasa, zanesená jako číslo jedna, by nic neřešila. Na tříkilometrovém úseku není jediná křižovatka. Pro místní obyvatele je mnohem smysluplnější sedmička," tvrdí Vaverka.
Lidé ze sdružení Břehy důrazně protestují
Hotový koncept dva roky připravovaných změn byl vystaven k veřejnému nahlédnutí letos od půlky června do srpna. Veřejné projednání se konalo v červenci. Lidé mohli svoje námitky posílat do 22. srpna. Proti změnám se razantně postavilo sdružení Břehy. "Požadujeme ponechání původního návrhu, který je jako výsledek dlouhé diskuze odborníků a veřejnosti zdravým kompromisem. Pokračováním trasy navržené variantou číslo sedm je komunikace vedená okrajem zámeckého parku. To by mohlo znamenat vyškrtnutí Třebíče ze seznamu UNESCO," argumentují Břehy. Sdružení se odkazuje také na petici s více než tisícovkou podpisů za zachování lesoparku.
Za neekologický a nešetrný způsob řešení dopravy ve městě považuje průtah údolím obyvatel Miroslav Pořízek, stejně jako Hana Houzarová nebo Zdeňka Doležalová. K protestům se přidal i zdejší oddíl orientačního běhu. "Údolí je prozatím nejzachovalejší a největší příměstský park. Naši členové ho využívají k tréninku a závodění," zveřejnili svůj postoj orientační běžci. Přizvukuje Základní škola Bartuškova, která využívá údolí ke sportovním, přírodovědným i odpočinkovým aktivitám. Se změnou nesouhlasí ani ochránci životního prostředí.
Naopak pro průtah údolím jsou obyvatelé borovinské ulice Hájenky, kudy totiž v původním návrhu územního plánu měla přeložka silnice vést. "Podporujeme řešení obchvatu variantou číslo sedm. Považujeme ji za dobré a výhodné řešení," uvádí osmnáct obyvatel Hájenek. "Opravdu může průtah vést v klidu Libušiným údolím, stejně je zanedbané. Pro nás by měla původně schválená trasa obrovské následky. Přišli bychom o klid a majetek," říká Vladimír Hanzl z Hájenek. Také podle Aleše Kratiny se přeceňuje ekologická hodnota Libušina údolí.
Doprava z centra musí pryč
Dopravní odborníci se domnívají, že varianta přes Libušino údolí je nejschůdnější. Podle nich vyřeší největší problém Třebíče - přetíženou Bráfovu třídu, Komenského a Masarykovo náměstí. "Tranzitní doprava činí jen asi sedm procent veškeré dopravy v Třebíči. Právě původně navrhovaná trasa by vlastně řešila jen tranzit. Proto je pro obyvatele efektivnější varianta sedm," podotkl Karel Vaverka. "Možná by šlo obkroužit celé město mimo zástavbu. Asi by padly nějaké chatky, ale zbavili bychom se aut tady ve městě," míní Hynek Coufal.
Průtah údolím je ekologicky nejhorším řešením
V září iniciovali radní pracovní seminář zastupitelů, aby se měli možnost všichni řádně seznámit s argumenty pro a proti. Právě zde vzešly požadavky na upřesnění řady věcí - ať už majetkových poměrů, nákladů či vizualizace obou tras. To vše připravilo město zastupitelům na čtvrteční jednání. Podle místostarosty Radka Číhala by se v původní variantě číslo 1 vyskytlo mnohem více potíží s výkupy pozemků. Na této trase je jich totiž většina v soukromých rukou. Při realizaci průtahu Libušiným údolím tyto potíže odpadnou. Náklady u obou tras se příliš neliší. Vizualizace, tedy průlet oběma trasami, ukázaly, jak silnice zasáhne do terénu. Podle mínění obyvatele Petra Fialy není ani jeden návrh ideální. "Viděl jsem při vizualizaci, jakými hlubokými zářezy do terénu trasy povedou. Ať už se zvolí jakákoliv varianta, musí se myslet na chodce. Přes zářezy by měly vést lávky, mostky, schody," upozorňuje Fiala. Ke změně územního plánu města se vyjadřovala řada institucí. Snad nejzávažnější připomínky má ministerstvo životního prostředí. To považuje odklon dopravy přes Libušino údolí za ekologicky horší řešení než variantu přemostění. "Údolí Stařečského potoka je území s nevhodnými podmínkami pro rozptyl emisí ze spalovacích motorů silničních vozidel," píše se mimo jiné ve vyjádření ministerstva. Hygiena pro změnu upozorňuje na ochranu před hlukem. Radniční odbor životního prostředí poukazuje na větší negativní dopad na ráz krajiny při průtahu lesoparkem. Místostarosta Číhal zdůrazňuje, že nyní se začne schválená změna územního plánu teprve zpracovávat. Slibuje, že se při následné projektové dokumentaci bude myslet na detaily tak, aby byly záporné dopady do každodenního života lidí co nejmenší. Starosta Miloš Mašek soudí, že jde o kompromisní řešení s ohledem na obyvatele.
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu