Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Občané chtějí více informací o plánované R35
[plný text článku | kategorie: Rychlostní silnice – R35, Děti Země | Orlické noviny | zr | 27. 3. 2004] [tisk]
Na ekologická sdružení Zelený Kohout a Děti Země se v současné době obrací občané se žádostmi o informace, které by jim ulehčily orientaci v problematice rychlostní komunikace R35. Ta má v budoucnu protnout Pardubický kraj a řada lidí se obává jejích negativních dopadů. "Lidé mají v souvislosti s výstavbou R35 opodstatněné obavy o životní prostředí ve svém okolí a hledají způsob, jak jej ochránit. Často ale vůbec netuší jak," uvedl Radim Lána ze sdružení Zelený Kohout. Na ekology se proto v poslední době obrací stále více lidí s prosbami o pomoc a podporu. Většinou se jedná o pomoc s orientací v oblasti územního plánování a zákonů a dále poskytnutí odborných studií a map. Zelený Kohout proto úzce spolupracuje s brněnskými Dětmi Země, které si vzaly R35 jako hlavní dopravní kampaň a mají k dispozici množství materiálů. "Součástí naší informační kampaně jsou mimo jiné internetové stránky, kde mohou zájemci najít vše podstatné v souvislosti s plánováním výstavby R35 na Pardubicku," upozorňuje Lána. Na začátek léta obě sdružení plánují uspořádat putovní informační výstavu po městech a vesnicích ležících v trasách severní a jižní varianty. "Mnoho lidí dnes vůbec netuší, kudy má například komunikace vést a to hodláme napravit. Přístup k těmto informacím je zejména na malých vesnicích značně omezen." říká Lána.
Bohuslava Sedláčka ze sdružení Zelený Kohout zájem občanů o problematiku R35 rovněž potěšil. Podle něj se dnes kvalita životního prostředí ukazuje jako jeden z hlavních indikátorů kvality života vůbec. Není proto divu, že se obyvatelé obcí ležících v trase budoucí dopravní tepny chtějí bránit proti rozhodnutí krajských zastupitelů, jimiž jsou mnohdy ignorováni. "Domníváme se, že úlohou vyšších organizačních systémů -krajů - je sloužit lokálním jednotkám - městům a obcím - při dosahování jejich vytyčených cílů a podporovat je v tom," říká Sedláček. Dodává, že dnes jsme však svědky opačného přístupu, kdy krajští zastupitelé vnucují některým obcím své vize dopravní infrastruktury. Je tedy dobře, že se občané hlásí o svá práva a požadují demokratické jednání. "Další vývoj situace mimo jiné ukáže, zda demokracie dostane přednost před rychlým řešením, které bezohledně prosazují jen některá města a zájmové skupiny," doplnil závěrem Sedláček.

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu