Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Cyklistům trasy letos nepřibydou
[plný text článku | kategorie: Cyklistika – ČR: města, Děti Země | Plzeňský deník | Roman Kočí | 3. 4. 2004] [tisk]
Pouze jednu značenou cyklotrasu mohou používat Plzeňané, kteří po zimě opráší svá kola. Kromě souvislé trasy z Černic do středu města jsou v Plzni pouze nepropojené úseky cyklostezek. Ani v letošním roce se situace nezlepší. Další souvislou trasu město teprve připravuje. "Povede ze středu města Karlovarskou a Lidickou ulicí až k Šídlováku. Zhruba je to již připraveno, bude tam však potřeba udělat několik stavebních zásahů. Velká část této trasy bude stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem," říká k plánům města Pavla Dintarová ze Správy veřejného statku města Plzně. V současné době dokončují projektovou přípravu. Radní přislíbili, že na vybudování stezky vyčlení potřebné peníze v příštím rozpočtu, a tak by měla by být hotova v roce 2005.
"Chtěli bychom, aby město postupně vybudovalo páteřní síť cyklostezek, které by spojily jednotlivé městské obvody," přibližuje snahy Vít Roušal z ekologické organizace Děti Země. Aktivisté by chtěli co nejdříve vybudovat takovou síť, kterou by mohlo využívat velké množství lidí jezdících denně do práce auty nebo hromadnou dopravou. Tvrdí, že cyklistická doprava je ve městě rychlejší než automobilová či MHD. Město myslí na cyklistickou budoucnost. Padesát tisíc korun letos vyčlenilo na audit cyklistické politiky. Ten vypracují odborníci a bude sloužit především k zajištění účelné komunikace mezi úředníky, politiky i uživateli stezek. To by v konečném důsledku mělo přinést její zlepšení, zajistit v ní systém a funkčnost. Tento audit je potřebný i pro získání případných dotací na další cyklistické projekty z Evropské unie. Drobné úpravy a značení stezek se provádí průběžně. Ačkoliv na ně nemá město peníze pro tento rok přímo vyčleněny, na cyklisty úředníci nezapomínají. Při rekonstrukcích chodníků či jiných staveb se s nimi počítá prakticky všude, kde to technické podmínky dovolí. Financovány jsou pak v rámci stavby. "V letošním rozpočtu Správy statku máme nějaké peníze, řádově statisíce, na údržbu stezek. Děláme především značení toho, co již bylo dříve postaveno a z legislativních důvodů nemohlo být označeno," říká Dintarová.

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu