Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Brněnští ochránci životního prostředí
[plný text článku | kategorie: Vliv na životní prostředí – ČR, Děti Země | Rovnost | red | 10. 4. 2004] [tisk]
V úctyhodném množství občanských sdružení, která se v Brně zabývají ochranou přírody, není snadné vybrat jejich typické zástupce, proto následující přehled zdaleka není úplný. Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody sdružuje přes dvacet základních organizací ČSOP brněnského regionu, které se zabývají aktivní ochranou přírody včetně péče o studánky v okolí Brna. Základní organizace ČSOP Veronica vydává stejnojmenný ochranářský časopis, provozuje Ekologickou poradnu a je zřizovatelem Ekologického institutu Veronica. České pozemkové spolky zastupuje v Brně ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, který se věnuje péči o jižní svahy Hádů a ve spolupráci s Lipkou a Rezekvítkem je využívá k terénním výukovým programům pro školy.
Aktivity Nezávislého sociálně ekologického hnutí - NESEHNUTÍ zahrnují širokou škálu témat – zachování brněnských přechodů pro chodce, problematická rychlostní silnice R43 v okolí Brněnské přehrady, ženská a jiná lidská práva, hypermarkety, práva zvířat, akce " jídlo místo zbraní" upozorňující na obchodování se zbraněmi v kontrastu s hladověním bezdomovců po celém světě, až po pomoc čečenským uprchlíkům a jejich dětem. Svoje centrum má v Brně Hnutí DUHA, které usiluje např. o včleňování ekologických témat do volebních programů politických stran, zabývá se prevencí povodní, ekologickou daňovou reformou, čistými zdroji energie i recyklací odpadů, provozuje Školu občanské iniciativy, podílí se na ochraně vlků, rysů a medvědů a vydává pozoruhodný časopis Sedmá generace.
Brněnská pobočka Dětí Země se ponejvíc věnuje popularizaci šetrné dopravy, zejména v podobě každoročního " Dne bez aut". Je také pořadatelem ankety " Ropák roku" a " Zelená perla". Ekologický právní servis napomáhá k využívání práva při prosazování veřejných zájmů v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a lidských práv. Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím k prosazování udržitelného rozvoje po celé České republice.
EkoCentrum nabízí rozsáhlou přírodovědnou a ekologicky zaměřenou knihovnu, provozuje knihkupectví, nabízí výukové pořady pro nejmenší děti školám i zájmovým kroužkům. Rezekvítek je občanské sdružení zaměřené na ekologickou výchovu dětí a mládeže. Pořádá vzdělávací akce pro učitele, vydává metodické a odborné publikace i učební pomůcky pro ekologickou výchovu. Pečuje také o mnohá chráněná území. O všech uváděných organizacích se lze více dovědět na jejich internetových stránkách.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKY: Děti: Nakreslete nám nebo napište, jak by měl člověk žít, aby byl k přírodě šetrný. Dospělí: Jak může každý z nás přispět k udržitelnému rozvoji Brna? Soutěžní kupon přinesla Rovnost v úterním vydání. Odpovědi na soutěžní otázky zašlete na kuponu do pátku 16. 4. 2004 na adresu Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, 637 00 Brno.

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu