Priority udržitelného rozvoje ČR v rámci EU - oblast dopravy

Pavel Přibyl

Hnutí Duha
CEE bankwatch network

Výchozí situace:

Hlavní problémy z hlediska vlivů dopravy na ŽP v ČR:

1. Trend – přesun dopravy ze železnice na silnice

kliknutím mapu zvětšíte

2. Nárůst individuální automobilové dopravy

3. Zátěž pro veřejné finance

4. Zátěž pro krajinu a přírodní prostředí

foto

Oficiální plány do budoucna:

Zájem na přesunu dopravy ze silnic na „alternativní způsoby dopravy“ spíše deklaratorní:

Co je třeba prosazovat

Vyjma věcí, vyplývajících z výše uvedeného - tranzit na koleje, zpoplatnění dopravy dle env. dopadů, omezení konfliktu s cennými přírodními oblastmi:

Mj. i ve vztahu k fondům EU:

foto


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.