Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Jezy mohou ohrozit návrat lososů
[plný text článku | kategorie: Vodní doprava – Labe | Dopravní noviny | ČTK | 29. 4. 2004] [tisk]
Jezy na Labi, o něž vedou spor ekologové s ministerstvem dopravy již deset let, mohou podle ministerstva životního prostředí ohrozit návrat lososů do řek. Zastánci stavby jezů to však popírají. Lososi totiž na své cestě z moře překonávají každoročně v Německu dvakrát větší překážku, než jakou pro ně bude představovat větší ze dvou plánovaných českých jezů, a to na vodním díle Gesthacht nad Hamburkem, řekl v polovině dubna Miroslav Šefara ze Svazu dopravy ČR. Ministerstvo životního prostředí investovalo do návratu lososů do povodí Labe přes 4,5 milionu Kč. První dospělý losos se do říčky Kamenice vrátil před dvěma lety po půl století, nyní však podle ekologů kvůli plánované výstavbě jezů u Děčína hrozí krach projektu. Ministerstvo na to upozornilo ve chvíli, kdy o stavbě má rozhodnout vláda. "Jezy by vytvořily pro lososy migrační překážky a znemožnily by také jejich rozmnožování přímo v hlavním toku Labe. Bahnité náplavy, které kvůli pomalejšímu proudění vody vzniknou, zanesou totiž štěrkový substrát, na němž se lososi mohou vytírat," řekl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Martin Dušek.
Podle Miroslava Šefary se však lososi v hlavním toku nevytírají. Pouze jím proplouvají k hornímu toku. V cestě jim vodní díla bránit nemají, projekt totiž počítá s rybími přechody. Vodní dílo Gesthacht je podle Miroslava Šefary ukázkou toho, jaký vliv má tak velká stavba na faunu a flóru ve svém okolí. Ekologové totiž stavby dvou českých jezů blokují právě proto, že podle nich ohrozí 41 živočišných a rostlinných druhů. Před stavbou v Německu se uskutečnil ekologický audit, který zaznamenal výskyty všech živočichů a rostlin. Po desítkách let existence stavby se ukázalo, že několik druhů sice z řeky vymizelo, mnohem více druhů se však do oblasti nastěhovalo, řekl Miroslav Šefara. Plavbě na Labi brání nízký stav vody ve čtyřicetikilometrovém úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Splavnost je v těch místech plně závislá na počasí. Plavba s nižším ponorem než 140 centimetrů se již nevyplatí, loni stav vody na dolním Labi omezil plavbu pod tento ponor od konce května do konce roku.

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu