Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Jezy stojí na vodě
[plný text článku | kategorie: Vodní doprava – Labe | Reflex | Martin Krsek a Martin Veselý | 29. 4. 2004] [tisk]
Výstavba jezů na Labi mezi Ústím a Děčínem se opět dostává na program vlády. Když ministři ekologicky kontroverzní projekt povolí, vylepší plavební podmínky na pouhých třiceti kilometrech vodní cesty. Další stovky kilometrů řeky s nestabilní výškou hladiny jsou v rukách Němců a pro ty je z dopravního hlediska český veletok druhořadou řekou. Spolková vláda připravila projekt prohloubení labského dna na kritických úsecích mezi Drážďany a Magdeburkem už v roce 1992 a čeští zastánci jezů ho vzali jako hotovou věc. Jinak by totiž plánované jezy neměly smysl, za sucha by lodě opět stály - jen s tou změnou, že na německé straně. Podle měření magdeburské plavební správy bylo Labe v letech 1998 až 2002 na území SRN nesplavné průměrně 100 dní v roce. V úseku Ústí-Hřensko, na němž mají jezy stát, je to pouze třináct dní. Plánovanou prohrábku dna Němci ale stále odkládají, kvůli nedostatku financí se o ní uvažuje nejdříve v roce 2008. Přesto spolková vláda podporuje rozsáhlé investice na úpravy vodních cest, jenže na jiných, důležitějších tocích. Loni byl například zprovozněn vodní most v Magdeburku za 80 miliónů eur.
Propojil síť kanálů, jimiž se lodě dostávají od polských hranic na Rýn bez závislosti na Labi. Dopravní význam řeky se tak ještě více propadl. Spolkový ministr dopravy Manfred Stolbe při dubnové návštěvě naší republiky sice slíbil uskutečnit plánovanou úpravu labského dna, ale jeho vyjádření je v rozporu s koaliční dohodou SPD a Zelených. Ta po katastrofálních záplavách v roce 2002 zastavila veškeré stavební práce a přípravy související s regulací řek, jimž se přičítá podíl na povodňových škodách. Také premiér Saska Georg Milbrandt jednoznačně prohlásil, že se na saském území nebude na Labi nic budovat. Navíc neexistuje jasně formulovaná mezivládní dohoda garantující Stolbeho sliby a do roku 2008, kdy by se o prohrábce dna mohlo reálně uvažovat, proběhnou v Německu volby, které mohou opět zamíchat kartami. Pokud ale nezačnou stavební práce na Labi na obou stranách hranic současně, je výstavba dvou jezů u Ústí a Děčína za 10 miliard korun pošetile rizikovou investicí.

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu