Databáze o vlivu dopravy na životní prostředí - výpis záznamů

zobraz stránku pro tisk · vyhledávání

Nádraží v centru Brna nebo mimo?
[plný text článku | kategorie: Železniční doprava – ČR: Brno, Český a Slovenský dopravní klub | Haló noviny | vž | 30. 4. 2004] [tisk]
Přesun brněnského hlavního vlakového nádraží 700 metrů jižněji, dále od centra, prodlouží jízdní doby cestujícím městské hromadné dopravy a sníží konkurenceschopnost železnice vůči automobilové dopravě. Oponenturu dokumentu jihomoravské metropole s názvem »Šance pro Brno« o potřebě přesunu nádraží, jak to schválila vláda ČR, zveřejnila Koalice Nádraží. Podle Koalice více než čtvrtina tvrzení v dokumentu města není pravdivá, téměř polovina z údajných důvodů pro odsun s budoucí polohou nádraží nesouvisí a zbytek z nich pro odsun nehovoří. Město prý slibuje občanům odsunem výhody, které nepřinese, uvedli autoři oponentury Martin Robeš (Český a Slovenský dopravní klub) a Jana Drápalová (starostka Městské části Brno-Nový Lískovec za Stranu zelených). Za nejzávažnější označují, že město se v dokumentu zmiňuje o železnici jako o málo účinné proti záplavě aut a kamionů. Pro zachování konkurenceschopnosti železnice by ale nádraží mělo zůstat v centru, kde nejvíce vyhovuje cestujícím, byť nikoli potřebám dráhy. Přes 80 % uživatelů železnice jsou denně dojíždějící lidé z regionu.
Odsune-li se nádraží z centra, prodlouží se doba cesty do zaměstnání, lidé začnou více používat auta a jejich záplava v ulicích se zvětší. Přestavba železničního uzlu Brno s přesunem hlavního osobního nádraží podle města zlepší cestovní komfort pro obyvatele i návštěvníky Brna. Oponentura naopak dokládá, že jízda tramvají z odsunutého nádraží bude do čtyř pětin města trvat až o 10 minut déle než nyní, a na polovině směrů přibude jeden přestup. Okrajové části Brna, do nichž se přestupuje na méně často jezdící autobusy, na tom budou ještě hůře. Od vzdálenějšího nádraží pojede tramvaj do přestupní zastávky déle a cestující mnohdy odjedou o spoj později, takže cestovní doba se prodlouží až o 20 minut.
Představitelé města slibují, že přivedení tras MHD k novému nádraží je samozřejmost. Avšak i při jejich přivedení v maximálním možném rozsahu (za desítky miliard korun) prý bude cestování do velké části Brna horší. Dopravně urbanistické studie pěti autorských kolektivů na zakázku města v r. 2002 totiž ukázaly, že přivedení stejně komfortního spojení MHD není kvůli poloze nového nádraží možné. Podle odpůrců odsunu je železnice součástí integrovaného dopravního systému kraje a vyhovuje tím, že vozí cestující až do centra. Odsun je ale bude nutit k přestupům, což zvýší provozní náklady systému. Martin Ander , ředitel Hnuti DUHA, dodal: »Pře stavba železničního uzlu Brno je šancí pro toto město tehdy, bude-li spojena s modernizací nádraží v současné poloze v centru Brna.«

 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu