Nabídka publikací a periodik


* Dopravní zprávy (časopis) - elektronická verze zdarma
Jde o čtrnáctideník (v elektronické podobě - formát RTF) s články z novin a časopisů o vlivu dopravy na životní prostředí, který vydává Český a Slovenský dopravní klub.
přeji si dostávat Dopravní zprávy e-mailem


* A. Singer: KarikAUTury (dopravní komiks) - 2006, 98 stran, A5, 50 Kč
Kniha vtipnými, ale zároveň trefnými ilustracemi a ironizujícím textem kritizuje naši závislost na automobilové kultuře nejen v Americe, ale i u nás v Evropě. Obsahuje ale také řadu cenných historických údajů. Předmluvu pro české, slovenské, polské a maďarské čtenáře napsal Miroslav Patrik.
objednávám ks


* Slepá ulice, kolektiv autorů - 2006, 32 stran, A4, zdarma (za poštovné)
Obsahuje údaje o politice dálkové přepravy zboží kamiony u nás a v EU, o ekonomických souvislostí, ekologických důsledcích a o možnostech řešení. Součástí jsou i srovnání způsobů vybírání mýtného v dopravě v několika státech. Knihu v edici APEL vydal Zelený kruh a Hnutí DUHA. V elektronické podobě je možné ji stáhnout ve formátu PDF zde (480 kB).
objednávám ks


* České perverzní dotace, kolektiv autorů - 2005, 28 stran, B4, zdarma (za poštovné)
Obsahuje analýzu veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí na řadě konkrétních příkladů z oblasti dopravy, průmyslu, zemědělství, těžby surovin, odpadů apod. Knihu v edici APEL vydal Zelený kruh a Hnutí DUHA. V elektronické podobě je možné ji stáhnout ve formátu PDF zde (270 kB).
objednávám ks


* Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině (sborník), Jiří Moravec (ed.) - 2005, 110 stran, A5, 60 Kč
Sborník obsahuje deset příspěvků o ochraně české a evropské krajiny z právního, ekologického a ekonomického hlediska. Mez nimi lze např. najít hodnocení přípravy výstavby silnice R35 na Liberecku a Pardubicku (článek je zde v RTF - 34 kB) či možnosti oceňování stromů při kácení. Lze se v něm též seznámit s metodou oceňování biotopů. Sborník vydal IREAS, o. p. s. Praha.
objednávám ks


Města pro lidi: koncepce snižování automobilové dopravy - příklady evropských měst, kolektiv autorů - 2005, 64 stran, B4, zdarma
Kniha je určena zástupcům obcí a měst a veřejnosti, neboť názorně upozorňuje na negativní dopady automobilové dopravy v evropských městech. Na konkrétních příkladech pak dokládá, že lze tyto vlivy na zdraví lidí úspěšně omezovat. Knihu vydala Evropská komise, u nás MŽP. V elektronické podobě je možné ji stáhnout zde (2,7 MB - pdf).
objednávám ks


* Kolektiv: Jak zklidnit dopravu v obcích – 2004, 44 stran, A4, 70 Kč
Publikace je určena zejména obcím a městům, neboť obsahuje praktické nákresy a fotografie, jak je možné technickým způsobem zlepšit život jejich obyvatel, a to zpomalením průjezdné silniční dopravy, zejména kamionů, a zvýšením bezpečnosti pro chodce. Publikaci vydala Nadace Partnerství ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu v Brně.
objednávám ks


Děti na cestách: bezpečně po městě, kolektiv autorů - 2003, 64 stran, B4, zdarma
Nejohroženější skupinou obyvatel ve městě z hlediska vlivů dopravy jsou děti. Kniha tento fenomén popisuje, přičemž upozorňuje na možnosti ho pozitivně ovlivnit. Na příkladech pak dokazuje, že stačí vůle a dobré nápady, jak třeba omezit nehody před školami. Knihu vydala Evropská komise, u nás MŽP. V elektronické podobě je možné ji stáhnout zde (2,0 MB - pdf).
objednávám ks


* Cyklistika pro města, kolektiv autorů - 2002, 80 stran, B4, zdarma
Jednou z alternativ vůči automobilismu je ve městech používání bicyklu jako dopravního prostředku. Jaké jsou výhody a jaká rizika a jak lze udělat město vůči cyklistům přátelské, uvádí tato kniha. Vydala ji Evropská komise, u nás MŽP. V elektronické podobě je možné ji stáhnout zde (1,7 MB - pdf).
objednávám ks


* Kolektiv: Plánovaná vodní cesta Dunaj - Odra - Labe z pohledu ochrany přírody a životního prostředí - 2002, 16 stran, A4, zdarma
Brožura obsahuje podrobné informace, včetně map, tabulek a fotografií, o této monstrózní stavbě i odborné důvody, proč by poškodila řadu chráněných území u nás (vydala ji ZO ČSOP Veronica v Brně).
objednávám ks


* Petr Kurfürst: Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky - 2002, 112 stran, A5, 60 Kč
Autor pojednává o v českém prostředí poměrně málo známém jevu dopravní indukce, shrnuje britskou studii využití redukce dopravy ke zvládnutí situace na úrovni města a představuje principy řízení poptávky po dopravě jako nejúčinnějšího nástroje k řešení dopravní krize dnešních měst. Jeho vhodnost ilustruje řadou praktických příkladů řízení poptávky zejména z Evropy.
objednávám ks


* Martin Robeš: Město, prostor, doprava - 2002, 108 stran, 250 barevných fotografií, A4, 120 Kč
Publikace je složena z dvou a půl set fotografií z devíti velkých evropských měst. Jejím cílem je populárně názornou formou přinést do České republiky zahraniční zkušenosti. Poukazuje převážně na dobré, ale popisuje a vysvětluje i špatné nebo nedotažené příklady. Komentáře k fotografiím jsou psány z pozice (neautomobilového) uživatele veřejných prostranství, aby byly srozumitelné komunálním politikům i ostatním zájemcům bez ohledu na jejich profesi. Odborníkům jsou navíc určeny odkazy na další literaturu v úvodu knihy.
objednávám ks


* P.Kurfürst (ed.): Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji - 2001, 32 stran, A5, 20 Kč
Publikace obsahuje výtahy ze tří odborných zahraničních studií, které kritizují mýtus o podmíněnosti ekonomického a regionálního rozvoje výstavbou vysokokapacitních silnic. Na řadě konkrétních příkladů studie dokazují, že tento vztah není rozhodně jednoznačný.
Výtah z publikace si můžete přečíst na naší stránce , celý text je k dispozici na stránkách Centra pro dopravu a energetiku .
objednávám ks* M.Patrik (ed.): Alternativní trendy dopravní politiky v ČR - 1997, 236 stran, A5, 80 Kč
Sborník 30 autorů, který kriticky hodnotí dopravní politiku ČR. Předkládá i návrhy na řešení dopravních problémů (transformace železnice, podpora veřejné dopravy apod.), které jsou příznivé životnímu prostředí.
objednávám ks* M.Robeš (ed.): Správné ceny v dopravě - 1997, 68 stran, A5, 20 Kč
S dopravou je spojena celá řada nákladů, které hradí společnost. Nejvíce nákladů způsobuje doprava silniční. Publikace podává přehled o externích nákladech z dopravy v EU a o způsobech jejich zahrnutí do ceny.
objednávám ks* Kolektiv: Ekologická dopravní politika ve městě - 1996, 48 stran, A4, 20 Kč
Odborná studie švýcarských expertů poskytuje přehled praktických nástrojů, jak prosazovat ekologicky šetrnou dopravní politiku v městském prostoru. V textu jsou uvedeny i konkrétní příklady z evropských měst.
objednávám ks* Kolektiv: Jak zlepšit dopravu ve městě - 1995, soubor 8 dvojlistů A4, 20 Kč
Soubor představuje praktické příklady omezování negativních vlivů dopravy ve městech v osmi oblastech (např. rozvoj cyklistických stezek, politika parkování, územní plánování).
objednávám ks* M.Patrik (ed.): Doprava, životní prostředí a politika (sborník) - 1993, 84 stran, A5, zdarma
Jde o sborník názorů členů dopravního klubu na negativní vlivy dopravy na životní prostředí u nás i ve světě.
objednávám ks* J.Růžička: Cesty k udržitelné dopravě ve městech - 1993, 48 stran, A5, 20 Kč
Informuje o tom, jak by městská doprava měla vypadat a na příkladu Amsterdamu a Zürichu dokazuje, že to jde.
objednávám ks* J.Růžička: Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR - 1992, 48 stran, A5, zdarma
Popisuje situaci v bývalé ČSFR v této oblasti ve srovnání s rozvojem cyklistiky v jiných zemích.
objednávám ks* M.Patrik (ed.): Dopravní politika v Evropě z pohledu nevládních organizací - 1992, 104 stran, A5, zdarma (česky a anglicky)
Sborník obsahuje názory evropských dopravních expertů a aktivistů nevládních organizací na toto téma.
objednávám ks* Kolektiv: Strategie udržitelné dopravy v Holandsku - 1992, 40 stran, A5, zdarma
Představuje alternativní scénáře rozvoje dopravy v Nizozemí s ohledem na životní prostředí a ekonomiku.
objednávám ks

 

Kupte si tričko ke Dni bez aut!

Děti Země u příležitosti Dne bez aut nabízejí antiautomobilové modré tričko za benefiční cenu 200 Kč (plus poštovné) s textem "Nejčastěji cestuji veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky". Můžete si objednat velikosti XL, L nebo M (uveďte v objednávce - viz formulář níže) s gramáží 200 g/m2. Trička jsou zasílána poštou a platba probíhá složenkou nebo fakturou.
objednávám ks

kliknutím obrázek zvětšíte

 

Objednávka

  • v případě zájmu o námi nabízené publikace zvolte u jednotlivých titulů požadované množství
  • pečlivě vyplňte údaje v následujícím formuláři a svou objednávku případně specifikujte
  • publikace lze objednat také písemně či telefonicky
  • další publikace s ekologickou tematikou můžete získat na stránkách Dětí Země
  • jakékoli dotazy rádi zodpovíme - zkontaktujte nás!

 
jméno/název firmy:
IČO:
adresa:
e-mail:
platba:

 

prostor pro vzkazy či připomínky nebo specifikaci objednávky:

formát pro tisk
formát pro tisk »
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu