Zajímavé internetové stránky

Státní instituce a příspěvkové organizace

 • BOHEMIAKOMBI (kombinovaná přeprava silnice-železnice, kontejnery, RO-LA)
 • Centrum dopravního výzkumu
 • Česká inspekce životního prostředí
 • České dráhy
 • ČSKD INTRANS (Česká a slovenská kombinovaná doprava; síť kontejnerových překladišť, terminálové služby)
 • DATIS (Datová a informační služba Českých drah)
 • Federace provozních pracovníků železničních stanic
 • Federace strojvůdců ČR
 • Jindřichohradecká místní dráha
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Odborové sdružení železničářů
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Server státní správy České republiky
 • Svaz dopravy České republiky
 • Unie železničních zaměstnanců
 • Úřad vlády ČR
 • Úřad veřejného ochránce práv
 • VIAMONT (železniční regionální doprava a přeprava)

  Neziskové organizace a ekologická sdružení

 • Arnika
 • Ateliér pro životní prostředí
 • Centrum pro dopravu a energetiku
 • Děti Země
 • Econnect
 • Ekologický právní servis
 • Elektromobily - občanské sdružení
 • Hlas Země
 • Hnutí DUHA
 • Klub Bicybo (Bicyklové Brno)
 • Klub dráhařů
 • Klub přátel lokálky Česká kamenice - Kamenický Šenov
 • Klub železničních cestovatelů
 • Na kole
 • Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ
 • Olomoučtí kolaři
 • Oživení
 • Pražské matky
 • Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
 • Sdružení za šetrnou dopravu
 • SOS Praha (koalice občanských sdružení)
 • Společnost pro trvale udržitelný život
 • Zubrnická museální železnice

  Nadace

 • Nadace Open Society Fund
 • Nadace Partnerství (program Doprava pro 21. století - granty a informace)
 • Nadace Partnerství (program Greenways - Zelené stezky - o dálkových cyklotrasách a šetrné turistice)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS
 • Nadace Sluníčko
 • Nadace VIA
 • Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (REC)

  Periodika a další informace o dopravě

 • DATIS-ODIS (informace o dopravě, dopravní politice, vlivu na životní prostředí, dokumenty ES atd.)
 • Doprava (ekonomicko-technická revue)
 • Dopravní noviny (týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu)
 • Dopravní web (informace a publicistika z dopravy se zvláštním zřetelem na dopravu veřejnou)
 • Dopravní zprávy (rešerše článků o dopravě a životním prostředí)
 • Ecomonitor (monitor zpráv o životním prostředí na internetu)
 • K-Report (časopis pro příznivce železice a městské dopravy)
 • Městská doprava (časopis o MHD a nabídka knih a časopisů o dopravě)
 • Občanská společnost - návod k použití (praktická doporučení pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní)
 • Obzor (týdeník Odborového sdružení železničářů)
 • Odpovědná doprava (inicitaiva za vyšší využívání MHD a sdílení aut v Praze)
 • Příklady úspěšných dopravních řešení (parkování ve Vídni, mýtné v Londýně...)
 • Veřejná správa (týdeník pro státní správu a samosprávu)
 • Vlaky.net (magazín o železnici)
 • Vydavatelství dopravní literatury (informace o publikacích, zrušené tratě)
 • Železničář (týdeník Českých drah)
 • Autostop (domluva cesty pro stopaře předem)
 • Car-sharing (kooridnované sdílení automobilu více osobami pro cestování, obdobou je car-pooling)
 • Car-sharing (sdílení aut občanským sdružením v Horním Mlýně u Brna)
 • Centrum pro spolujízdu (nabídky pro řidiče i spolujezdce pro cesty po Evropě)
 • Citytrans (server věnovaný městské dopravě)
 • Český dopravní server
 • Dálniční informační stránky (podrobné informace o naší dálniční síti)
 • Dálnice.com (informace o vývoji dálniční sítě v ČR, výhodách a nevýhodách dálnic a rychlostních silnic, o stavu výstavby etc.)
 • D47 (informace investora o výstavbě dálnice D47 na Ostravsku)
 • Informace o městské dopravě
 • Informace o MHD (údaje o dopravních prostředcích a systémech u nás i ve světě)
 • Jízdní řád ČD
 • Jízdní řád ČSAD
 • Městská hromadná doprava (jízdní řády MHD v ČR)
 • Portál životního prostředí
 • R35 - informace o rychlostní silnici na Pardubicku
 • Pražská integrovaná doprava (jízdní řády MHD v Praze - tram, bus, metro, noční spoje)
 • Společnost pro veřejnou dopravu

  Zahraniční stránky

 • Community of European Railways
 • Car Sharing (Co je car sharing? Kde a jak? Čím prospívá městu?)
 • European Cyclists' Federation
 • European Federation for Transport and Environment
 • European Railway Server (jízdní řády celé Evropy)
 • Instytut Rozwoju i Promocji Kolei (informace o činnosti včetně časopisu - vše v polštině)
 • Mezinárodní železniční unie UIC (jízdní řády po celém světě)
 • RailEurope (informace a služby pro cesty po Evropě)
 • Transport 2000
 • VCÖ - Verkehrsclub Österreich
 • Železnice Slovenskej republiky (informace, jízdní řády, odkazy)

  Zahraniční periodika o dopravě

 • Automobiltechnische Zeitschrift (Německo)
 • Dopravné noviny TRANSPORT (čtrnáctideník pro dopravu, zasilatelství, logistiku a velkoobchod; rezortní časopis MDPT SR)
 • Elektrische Bahnen (Německo)
 • European Railway Review (Velká Británie)
 • Highway and Transportation (Velká Británie)
 • ICAO Journal (Kanada)
 • Internationale Seilbahnrundschau (Rakousko)
 • ITE Journal (USA)
 • Lastauto und Omnibus (Německo)
 • Modern Railways (Velká Británie)
 • Nahverkehrs Praxis (Německo)
 • Railway Age (USA)
 • Railway Gazette International (Velká Británie)
 • Revue Générale des Routes (Francie)
 • Strasse und Verkehr (Švýcarsko)

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu