Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno

Tel./fax 05-45210393, dopravni.klub@ecn.cz, http://dopravniklub.ecn.cz

Vážený pan
Miloš Zeman
předseda vlády ČR
Nábř. Edvarda Beneše 4
110 00 Praha 1

V Brně, 30. dubna 2002

Věc: železnicní uzel Brno

Vážený pane předsedo vlády,

podle našich informací se bude zabývat vláda ČR při svém výjezdním zasedání v Brně v pondělí 6. května 2002 i problematikou železničního uzlu Brno.

Uvědomujeme si, že řešení železničního uzlu je klíčovým projektem, na němž je závislý nejen rozvoj Brna, ale i brněnské oblasti. Z toho důvodu se nedá realizace neustále odkládat. Proto jsme se před půl rokem obrátili na politické strany, samosprávné orgány kraje a města, Ministerstvo dopravy a České dráhy s výzvou, aby se intenzivně a znovu zabývaly všemi dosavadními i novými variantami řešení.

I když se přestavba železničního uzlu připravuje několik desetiletí, je reálné nebezpečí, že budou přijata ukvapená rozhodnutí na základě neprojednané studie, zpracované firmou Dress & Sommer. Tato studie doporučuje odsunutí brněnského hlavního nádraží ze stávající polohy. Aby byl finančně velmi nákladný projekt odsunutého nádraží stravitelnější, v posledních dnech se "horkou jehlou" upravuje jeho rozsah.

Projektu odsunu nádraží chybí komplexnost, což konstatovala řada předních dopravních odborníků a urbanistů. Uspokojivým způsobem nebylo vyřešeno propojení odsunutého nádraží na městskou hromadnou dopravu, na mimoměstskou autobusovou dopravu a na pěší trasy. Tyto problémy v celé šíři neřešila ani studie Dress & Sommer. Perspektivní myšlenka podzemního železničního diametru pod městem je v současné dobe pouhým námětem, který bude nezbytné vyhodnotit v obou variantách, jak přisunuté, tak odsunuté polohy.

Podstatná část odborné a laické veřejnosti není přesvedčena o účelnosti odsunutí hlavního osobního nádraží v Brně. Máme obavy, aby se rozhodnutím vlády, které podpoří odsunutí nádraží, neznemožnila diskuse o vhodnosti tohoto záměru a veřejnosti se nevnutil nedomyšlený projekt.

Prosíme, aby vláda ČR vzala v úvahu, že přesunutí nádraží bude vážným zásahem do organismu města, který se významně dotkne mnoha brněnských i mimobrněnských občanu. Z toho důvodu by měl být celý proces přípravy projektu od samého počátku otevřený a přístupný veřejnosti, aby se na něm mohla svými náměty a připomínkami podílet.

Jsme rádi, že vláda ČR bude podporovat modernizaci železničního uzlu Brno. V zájmu úspěšnosti tohoto projektu však žádáme, aby podmínkou rozhodnutí vlády bylo projednání problematiky přestavby železničního uzlu, včetně polohy nádraží, s veřejností. Tato praxe se uplatňuje ve vyspělých evropských zemích a mj. je i podmínkou pro získání finanční podpory z fondů EU.

Děkujeme předem za pochopení našeho dopisu a jsme s pozdravem.

Martin Robeš a Václav Čermák

P.S.: Tento dopis zároveň vyjadřuje názor Brněnského dopravního kruhu, který sdružuje deset ekologických občanských sdružení.

formát pro tisk
formát pro tisk »
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu