Společná tisková zpráva tří sdružení:
European Federation for Transport and Environment (T&E),
BirdLife International a World Wide Fund For Nature (WWF)

z 1. října 2003 (Brusel):

Expanze transevropských dopravních sítí dle plánů Evropské komise

Obavy nevládních organizací z toho, že rozšíření projektu transevropských dopravních sítí na nové členské země EU dostane od politiků zelenou, se právě naplnily. Evropská komise dnes publikovala předběžný návrh, podle kterého se mají zahájit práce na silničních a železničních projektech v hodnotě 200 mld. EUR, a to aniž by byly brány v úvahu ekologické, ekonomické a sociální perspektivy daných staveb, jak to vyžadují právní předpisy o poskytování finančních zdrojů z fondů EU. Místo toho mají být tyto projekty schváleny z hlediska „nadřazeného zájmu EU“ a jednoduše projít pouhým „přeshraničním“ posouzením. Návrh se detailně zabývá plány na pozměnění a doplnění příslušných předpisů.

Podle tohoto předběžného návrhu má být projektům udělen punc „důležitosti z hlediska EU“. „Tyto návrhy znamenají, že i v případě, že značné množství dotčených lidí či organizací v jedné zemi nebude z ekologických důvodů se stavbou souhlasit, jejich mínění bude prostě ignorováno z důvodu vyššího evropského zájmu, vysvětluje Nicoleta Ion z T&E. “V zásadě může určitý projekt dostat zelenou bez ohledu na případné negativní hodnocení nižší úrovně. Toto je neakceptovatelné porušení pravidel EU a naprosté pohrdání názory občanů EU.“

„Náklady na realizaci předložených projektů TEN-T jsou ohromující, a to nehovořím jen o penězích, o kterých není jasné, kde se najdou,“ řekl Andreas Beckmann z WWF. „Bez seriozního hodnocení, které bere v úvahu poměr ekonomických, sociálních a ekologických nákladů a přínosů riskujeme opakování chyb, které v minulosti při investování do infrastruktury nastaly. Nejen, že se bude plýtvat penězi, ale také následná těžká ekologická a sociální zátěž povede k tomu, že na realizaci projektů TEN-T ekonomický doplatí i budoucí generace.“

Hodnocení vlivů celého rozšíření TEN-T (včetně hodnocení dopadů na životní prostředí) ještě nebylo publikováno. Toto hodnocení je ovšem důležité pro posouzení, zda takové rozšíření může být implementováno při respektování životního prostředí podél každého plánovaného dopravního koridoru.

„Některé z těchto projektů mohou nezvratně narušit cenné přírodní lokality, které vyžadují ochranu dle ekologických právních předpisů EU,“ řekla dále Victoria Phillips z BirdLife International. „Je velmi důležité, aby Evropská komise provedla seriozní hodnocení vlivů na životní prostředí a rozbor nákladů a přínosů nejen transevropských dopravních sítí jako celku, ale také všech jednotlivých TEN projektů, a to ještě předtím, než se stanou součástí TEN-T.“

Přílohy:

1) TEN-T (Trans European Network for Transport): Projekty transevropských dopravních sítí TEN-T zahrnují většinou přeshraniční hlavní silniční a železniční trasy. V tomto roce navrhl bývalý komisař EU Karl Van Miert rozšíření TEN-T o 22 nových projektů při nákladech více než 22 mil. EUR. Nový návrh z 1. 10. 2003 ještě připojuje k tomuto seznamu některé další projekty.

2) Více informací o problému a kontakty na výše uvedená tři sdružení jsou na těchto internetových stránkách: www.t-e.nu, www.birdlife.org.uk a www.panda.org.

Tiskovou zprávu přeložil člen Dětí Země pro zahraniční styky Ing. Miroslav Husťák.

formát pro tisk
formát pro tisk »
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu