Trestuhodná nedbalost aneb o parkovacích domech
(výtah)

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc. (rkunzmann@inotec.cz), listopad 2003

V řadě našich měst se nyní řeší problém, kde je možné zaparkovat stále vzrůstající množství automobilů. Prostory pro další povrchová parkoviště už moc nejsou, zejména v historických centrech měst. Povrchová parkoviště, i se zvyšujícím se parkovným, již situaci nemohou řešit, natož vyřešit.

Města jsou proto nucena přistupovat na realizaci parkovacích domů. S údivem lze jen konstatovat, že bez ohledu na výše uvedená fakta, jsou i nadále projektovány a tyto domy realizovány s vjezdovými garážemi. Přitom ve vjezdových parkovacích domech se stále pohybují řidiči a jejich spolucestující při parkování nebo vyzvedávání vozidel. Kromě toho parkovací domy obecně jsou navíc také obestavovány účelovými stavbami, jako jsou restaurace, obchody, vyhlídková místa, kanceláře ba i dokonce byty, se značnou přítomností osob.

Vjezdové parkovací domy jsou také trvalým stacionárním zdrojem emisí z výfukových plynů. A to se všemi velmi vážnými důsledky ekologickými v ovzduší pro zdraví občanů v přilehlém okolí vjezdových garáží v daném místě města.

Podle údajů ze SRN se na př. ve vjezdovém parkovacím domě v centru města pro 400 parkovacích míst (kde se počítá s obratem až 1.500 vozidel za den) spotřebuje denně až 434 litrů pohonných hmot. Tento údaj až hrozivě souvisí s kontaminací ovzduší emisemi řady nebezpečných látek s různými účinky na člověka. Ze zdravotního hlediska mezi nejvíce sledované patří skupiny oxidu dusíku (NOx), přízemní ozon (O3), těkavé organické sloučeniny a těžké kovy.

Je proto nutné, aby se odstoupilo od navrhování a schvalování vjezdových parkovacích domů a byly navrhovány a realizovány automatizované parkovací domy z níže uvedených důvodů. Obecně lze vlastnosti automatizovaných parkovacích domů pro osobní automobily shrnout a rozdělit na vlastnosti 1. provozní a bezpečnostní a 2. ekonomické.

Provozní a bezpečnostní vlastnosti automatizovaných parkovacích domů:

 • Vysoká rychlost při příjmu a odbavování vozidel podle typu a systému ukládání vozidel (až 5 vozidel do minuty). Rychlost odbavování je nezbytné považovat za jedno z hlavních kriterií pro velká města a veřejné parkování. Proto by měly být vybírány takové systémy a typy automatizovaných parkovacích domů, kde je co nejmenší množství mechanických částí systému. Platí zkušenost, že čím více mechanických částí systému, tím větší poruchovost a pomalost systému.
 • Automatizované systémy umožňují nepřetržitý celodenní provoz.
 • Bezpečnost pro automobily a lidi. Vozidlo je dopraveno na parkovací místo bez přítomnosti osob a vydáno bez přístupu osob k parkovacímu místu. Nikdo tedy nemusí procházet k svému vozu žádným temným zákoutím. Je zde tedy jednoznačné zajištění proti odcizení a vykradení vozu, proti přepadení apod. Odpadá strach a stres.
 • Zajištění proti nehodám. Parkování je prováděno bez couvání a ostrých zatáček a nekonečného popojíždění, což zamezuje zbytečné nepříjemnosti s pojišťovnou za poškození vozidla při parkování. V okolí vozidla je dostatečně velký prostor pro výstup a nástup z vozidla, což je zvlášť výhodné pro starší řidiče a tělesně postižené.
 • Minimální dopad na životní prostředí, resp. minimalizováno znečištění ovzduší. Vozidla jsou totiž přemisťována a parkována s vypnutými motory. Před parkovacími domy se také nevytváří žádná fronta vozidel, takže nedochází k narušování provozu. Parkovací dům tím zároveň umožňuje vymístit vozidla z ulic dané lokality města.
 • V parkovacích domech je realizován automatický vnitřní i vnější bezpečnostní systém. Je vždy realizován záložní zdroj elektrické energie pro případ výpadku ze sítě. Je zde zdvojení důležitých řídících a hnacích systémů.
 • Je možné použít integrovaný systém dozoru několika automatizovaných parkovacích domů. Existuje také jednoduchý přehled o počtu volných parkovacích míst v reálném čase před parkovacím domem, a tato návěští mohou být umístěna i na příjezdových komunikacích.
 • K placení je využíván automatizovaný peněžní systém, včetně magnetických identifikačních karet pro rezidenty.

  Ekonomické vlastnosti automatizovaných parkovacích domů:

 • Nejefektivnější využití prostoru - nejmenší zábor plochy a bezproblémová integrace s prostředím.
 • Nízké investiční náklady (podzemní systém je až 4x dražší, než povrchový) díky unifikace a standardizace sektorů a dílů, tzn. stavebnicovost systémů a univerzálnost.
 • Krátká doba výstavby - povrchový stavebnicový systém může být dokončen i za 4-6 měsíců.
 • Nízké provozní náklady na údržbu.
 • Systém je ze dvou třetin technickým zařízením, takže odpisy trvají jen 5-6 let (rychlá amortizace).
 • Zajištěný trh pro provozovatele automatizovaných parkovacích domů - města ve vlastním zájmu přijmou opatření k vymístění vozidel do parkovacích domů.
 • Vysoké výnosy a rentabilita, krátká doba návratnosti investice oproti klasickým parkovacím domům.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu