Databáze článků a rešerší o vlivu dopravy na životní prostředí

Od roku 1999 vydává ČS dopravní klub časopis Dopravní zprávy - dvouměsíčník s rešeršemi článků a informací o vlivu dopravy na životní prostředí. Souběžně probíhá i archivace článků ve 29 tématických skupinách (každoročně řádově tisíce článků). V roce 2002 dochází k radikální změně koncepce v distribuci informací - hlavní těžiště práce se přesouvá na internet a ve spolupráci s Econnectem vzniká databáze článků o dopravě a jejich rešerší (od r. 1999), která čerpá z více než stovky českých i zahraničních zdrojů a umožní snadné získávání potřebných informací, zařazených do více než pěti desítek tematických skupin (kategorií). Rozšiřuje se i záběr monitorovaných témat: články o supermarketech jsou zařazeny až od roku 2002 a články o činnosti Dětí Země a Českého a Slovenského dopravního klubu jsou od roku 2003.

Zkušební provoz databáze zahajujeme 3. ledna 2003.


Používání databáze

Každý záznam v databázi obsahuje údaje o zdroji, datu a autorovi a zároveň je doplněn informací o zařazení do kategorie a o tom, zda se jedná o rešerši či plné znění článku.

Chronologicky řazené záznamy je možné postupně procházet (viz navigace v dolní části stránky výpisu článků) nebo použít vyhledávacího formuláře. Kliknutím na nadpis zobrazíte jednotlivý záznam, více záznamů pak jejich zaškrtnutím a potvrzením v dolní části. Zobrazené záznamy můžete tisknout, a to jak všechny najednou, tak jednotlivě. Zajímá-li vás konkrétní téma, můžete také jednoduše zobrazit všechny záznamy z jedné kategorie kliknutím na název kategorie v informaci o článku, případně použitím prvku pro rychlou navigaci v horní části stránky.


Jak v databázi vyhledávat?
 

 • ve formuláři zadejte hledaný výraz
 • vyhledávání můžete omezit zdrojem článku či kategorií
 • můžete také vymezit období vydání článku
 • označte, ve kterých položkách je třeba vyhledávat
   
 • nevymezíte-li období, zdroj, kategorii či slovo, databáze nabídne všechny vyhovující záznamy
 • kliknutím na nadpis zobrazíte jednotlivý záznam, zaškrtnutím můžete zvolit zobrazení více záznamů současně
 • výsledek hledání je možné zobrazit také pro tisk (jeden i více záznamů současně)


  © Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.