Kontaktní informace

poštovní adresa
Český a Slovenský dopravní klub, z.s., Merhautova 139, 613 00 Brno
IČ: 44990499

e-mail:
dopravni.klub@ecn.cz

telefon:
+420 603 574 289

bankovní spojení:
Fio banka, a. s., číslo účtu 2601498296/2010

 


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.