Dopad usmrcení nebo zranění při dopravních nehodách
na snížení kvality života a životní úrovně
rodin obětí dopravních nehod a zraněných osob samotných

Každá dopravní nehoda má dopad na její účastníky nejenom z pohledu trestně právního a v případě zranění nebo usmrcení i pohledu zdravotnického, ale přináší i nezanedbatelné celospolečenské škody a projevuje se ve svých důsledcích i na snížení kvality života postižených a jejich příbuzných.Vyčíslit ve finančním vyjádření hmotné ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a to jak na vozidle, případně na dopravních zařízeních lze relativně snadno; vyčíslení ztrát, vyplývajících ze ztráty kvality života a ze sníženého společenského uplatnění je již o mnoho složitější. I přes složitost tohoto problému je nutné otázky ztráty kvality života a ztráty, vyplývající ze sníženého celospolečenského uplatnění brát velice vážně, neboť významně ovlivňují, ať již přímo nebo nepřímo, celkové klima ve společnosti a mají dopad i na její prosperitu.

V roce 1995 zpracovala na základě požadavku Evropské komise mezinárodní organizace Evropská federace obětí nehod v silničním provozu (FEVR) celoevropský výzkum, který monitoruje dopad usmrcení nebo zranění při dopravní nehodě na snížení kvality života a životní úrovně rodin obětí a zraněných osob samotných.

Výzkum jednoznačně prokázal, že osoby zraněné při dopravní nehodě nebo jejich příbuzní trpí v následujících letech po dopravní nehodě:
- v 49 % nespavostí,
- v 55 % bolestmi hlavy,
- v 58 % všeobecnými zdravotními problémy.

Tyto zdravotní problémy neustávají ani po třech letech po předmětné události. Výzkum nadále potvrdil, že postižení a jejich příbuzní trpí i psychologickými problémy, které jsou nejvýraznější v prvních třech letech po dopravní nehodě. Postižení dopravní nehodou :
- v 72 % ztrácí zájem o každodenní život, jako je seberealizace v zaměstnání, domácí práce, vaření a sebevzdělání,
- v 70 % se odmítají pohybovat na veřejnosti a ztrácí zájem o společenský život,
- 49 % ztrácí sebedůvěru,
- 46 % mívá často návaly úzkosti,
- 37 % má sebevražedné tendence,
- 64 % trpí různými formami deprese,
- 27 % trpí fobiemi,
- 71 % trpí nechutenstvím.

Pokud se týká přímo tělesně postižených v důsledku dopravní nehody, výzkum prokázal, že 50 % z nich trpí sexuálními problémy, v případě příbuzných postižených těmito problémy trpí v prvních třech letech 40 % příbuzných obětí dopravních nehod.

Pokud se týká dopadu na životní úroveň a na uplatnění ve společnosti výzkum prokázal, že příbuzní obětí dopravní nehody:
- v 68 % případů nejsou schopni plánovat svůj život v budoucnosti,
- v 91 % případů nejsou schopni mít radost ze života,
- v 60 % případů mění zaměstnání,
- v 65 % ztrácí své zaměstnání.

Jak vyplývá z výše uvedených faktů, dopravní nehody mají nebývalý dopad na celý další život jednotlivých účastníků ze zvláštním zřetelem na oběti samotné a na jejich příbuzné.

Podle materiálu FEVR zpracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno (2003)


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.