Tisková zpráva občanských sdružení
Český a Slovenský dopravní klub, NESEHNUTÍ a Program energetických úspor
ze dne 23. listopadu 1999

Blýská se v dopravě na lepší časy?

Zítra 24.11. od 10 hodin proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1) v místnosti č.205 společné zasedání podvýboru pro průmysl a stavebnictví a podvýboru pro dopravu. Hlavním a jediným bodem jednání budou možnosti řešení patové situace, která vznikla díky neschopnosti Ministerstva dopravy a spojů a Ředitelství silnic a dálnic vyjednávat o podobě připravovaných dopravních staveb.

Občanská sdružení zabývající se vlivem dopravy na životní prostředí, která byla na jednání přizvána, velmi vítají nabídku poslanců k diskusi o předcházení konfliktů při výstavbě dopravní infrastruktury. "Na pořad jednání se tak snad konečně dostane i možnost přednostní výstavby přeložek některých komunikací a obchvatů měst, jejichž realizace by přispěla ke zlepšení dopravní situace okamžitě - na rozdíl od megalomanských plánů nových dálnic, na něž nebude ve státním rozpočtu nikdy dostatek prostředků," dodává Miroslav Patrik z ČS dopravního klubu.

Na zasedání podvýborů chtějí zástupci občanských sdružení poslance také seznámit s hlavními výstupy právě vydané publikace "Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji" [1], která shrnuje výsledky tří západoevropských studií. Tyto studie hodnotí vliv výstavby dálnic na ekonomiku sledovaných regionů Evropské unie. "Výsledky všech tří studií jsou jednoznačné - výstavba dálnic nejenže není univerzálním lékem na rozvoj dosud hospodářsky slabých regionů, ale v některých případech může těmto regionům ještě ekonomicky uškodit," shrnuje závěry studií Aleš Kuták z Programu energetických úspor.
 

Další informace podá:
Aleš Kuták, Program energetických úspor (02 - 7816571, 90058440)

[1] Publikaci "Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji" vydali společně Český a Slovenský dopravní klub a Program energetických úspor. Získat ji lze na adrese: Program energetických úspor, Krátká 26, 100 00 Praha 10, tel/fax: 02-781 65 71, email: peu.doprava@ecn.cz.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.