Tisková zpráva Českého a Slovenského klubu
ze dne 10. prosince 1999

Vláda bude rozhodovat o penězích na dopravní sítě

Přestože se vládě nepodařilo prosadit přijetí státního rozpočtu na příští rok, paradoxně ji patrně nikdo nezabrání v tom, aby v pondělí 13.12.1999 schválila návrh harmonogramu a financování výstavby dopravních sítí do roku 2010 podle koncepce schválené v červenci.

"Je škoda, že vláda promarnila svou příležitost při ekologickém posuzování koncepce rozvoje dopravních sítí a neschválila naši alternativu, která zohlednila jak ekologické a dopravní aspekty, tak otázky finanční. Náš návrh v případě výstavby dálniční sítě kladl hlavní důraz na údržbu a modernizaci již existujících spojení, aby se ochránila města a obce před průjezdnou dopravy. Koncepci dokonce z více než z poloviny převzalo i MŽP ve svém stanovisku. Bohužel vláda ho ignorovala a schválila variantu MDS," uvedl koordinátor Dopravního klubu Miroslav Patrik.

Členové klubu odhadují, že ze státního rozpočtu či ze Státního fondu dopravy bude v letech 2000 až 2010 potřeba asi 400 miliard korun, aby se splnilo vše, co si vláda schválila. Dalších nejméně 200 miliard korun však bude nutné získat z úvěrů a ze soukromých zdrojů, pokud se nějaké najdou. Asi 60 % podíl financí pravděpodobně připadne na silniční dopravu, zejména na rozsáhlou výstavbu silnic dálničního typu, kdežto na železnici jen 30 %. Tento je však v rozporu s Dopravní politikou ČR a se Státní politikou životního prostředí.

"Jsem zvědavý, jak se vláda postaví k tomuto materiálu, který patrně doloží, jak je uvažovaná výstavba dopravních sítí iluzorní. Plány Klausovy vlády v případě dálniční sítě se staly také jen zbožním přáním. Kromě toho jsou ekologická hnutí samozřejmě připravena blokovat přípravu těch dálnic a rychlostních silnic, se kterými nesouhlasí, včetně splavnění dolního toku Labe," tvrdí Miroslav Patrik.

Jako příklad velmi obtížného financování celé dopravní infrastruktury může podle Patrika sloužit výstavba silnic dálničního typu. Během uplynulých třiceti let se za rok průměrně postavilo 25 km těchto silnic. Do roku 2010 se odhadem uvažuje vybudovat přibližně 1.000 km (tj. 91 km ročně). Dokončení tohoto plánu by tak bylo za 40 let a ne za 11. Celá koncepce rozvoje dopravních sítí se tak z finančního hlediska stává chimérou.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.