Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
ze dne 10. ledna 2000

Alternativy k bystrcké trase dálnice R43 existují

Dnes v Brně vyšel dlouho očekávaný sborník ze semináře Multidisciplinární posouzení alternativ rychlostní silnice R43 z 21. října 1999. Obsahuje řadu cenných postřehů odborníků a v příloze obsáhlé porovnání možných alternativ řešení dopravy od Brna 40 km na sever, a to jak s rychlostní silnicí R43, tak bez ní. Dokazuje, že kromě Bystrcké varianty lze vyprojektovat nejméně 7 dalších řešení (s tunely), nemluvě o Aktivní nulové variantě bez R43.

Mezi podstatné závěry patří, že:

 • oficiální trasa R43 by kromě poškození prostoru Brněnské přehrady a Bystrce zničila řadu drobných ekosystémů, které vznikly na za války rozestavěném tělese,
 • dopravní prognózy investora jsou uzpůsobovány tak, aby odůvodňovaly řešení dopravy výstavbou Bystrcké varianty R43,
 • v případě realizace Bystrcké varianty se výrazně zvýší doprava na přehradní radiále z Bystrce, takže v Žabovřeskách doprava rozhodně nepoklesne,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR požaduje řešení R43 ve více směrových variantách,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR a brněnské ekologické organizace shodně preferují výstavbu přeložek stávající silnice s východním obchvatem Brna po velkém městském okruhu - jde o tzv. Aktivní nulovou variantu,
 • hygienická situace v obcích na silnici I/43 jako Lipůvka nebo Lažany je neúnosná, obchvaty je nutné řešit okamžitě a nezávisle na eventuální výstavbě R43,
 • varianty R43 vedené západně od Bystrce (tj. včetně varianty Ostrovačické) jsou daleko od města, neřeší příměstskou dopravu a nejsou tedy plnohodnotnými alternativami k Bystrcké trase, odpovídající dopravní řešení s R43 i bez R43 je nutné hledat východně od Bystrce.

  Seminář uspořádalo občanské sdružení Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady za přispění Českého a Slovenského dopravního klubu (kde lze sborník na tel. 42221743 objednat za 60 Kč). Zúčastnilo se jej na dvacet odborníků ze strany neziskových organizací, zpracovatele posudku vlivů stavby na životní prostředí, státní hygieny a zpracovatele územního plánu Brněnské aglomerace.
   

  Martin Robeš, Český a Slovenský dopravní klub, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno, tel./fax: 05/42221743


  © Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.