Společná tisková zpráva ČSDK a Dětí Země Brno
ze dne 6. 4. 2001

Nadace Partnerství podpořila Dopravní klub a Děti Země

Finanční grant brněnské ekologické Nadace Partnerství umožnil členům Českého a Slovenského dopravního klubu a Dětí Země v Brně najít si větší prostory pro svou činnost, které se nacházejí na ulici Cejl 48/50, telefon/fax 05-45210393. V nové kanceláři se kromě potřebného počítačového a komunikačního vybavení nachází rozsáhlá ekologická knihovna zejména s knihami a časopisy o vlivu dopravy na životní prostředí a archiv materiálů různých dopravních kauz.

"Pro veřejnost začínáme oficiálně fungovat až od pondělí, dnes na večer jsme si ale na neformální otevření pozvali své přátelé, aby věděli, kde nás najdou," řekl koordinátor klubu a šéf brněnských Dětí Země Miroslav Patrik.

Český a Slovenský dopravní klub vznikl v květnu 1991 a zabývá se především dopravním poradenstvím pro občany a různé instituce a podporou ekologicky šetrné dopravní politiky formou vydáváním publikací, časopisu Dopravní zprávy, zpracováváním studií a pořádáním konferencí a seminářů. Informace o klubu je možné najít i na internetové stránce http://dopravniklub.ecn.cz.

Děti Země v Brně vznikly v lednu 1990 a veřejnosti jsou známé zejména anketami o antiekologický čin Ropák roku a o antiekologický výrok Zelená perla, akcí Den bez aut, pořádáním ekologických výstav pod velkým stanem a kritikou výstavby dálnic. Podrobnosti o jejich činnosti jsou na stránce www.detizeme.cz.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.