Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
ze dne 9. 1. 2003

Brněnští zastupitelé dostali darem knihu o dopravě

Rozdělení uličního prostoru v partnerských městech Brna může být vzorem

Členové Zastupitelstva města Brna, zvolení na podzim 2002, dostali dnes od Českého a Slovenského dopravního klubu knihu Město, prostor, doprava. Publikace je složena z 250 komentovaných fotografií z 9 evropských měst, z nichž Lipsko, Stuttgart a Utrecht jsou oficiálními partnery města Brna. Smyslem knihy je především názornou formou upozornit jak na dobré, tak na špatné zkušenosti s řešením veřejného prostoru ve městech, zejména s ohledem na rozdělení uličního prostoru a bezpečnost dopravy v souvislosti se stále rostoucím počtem aut.

„Komentáře k jednotlivým fotografiím jsem psal z pozice nemotorizovaného uživatele ulic, který je v uličním prostoru nejzranitelnější a motorová doprava nejvíce útočí na jeho životní prostor – chodníky a cyklopruhy,” vysvětluje záměr knihy její autor Martin Robeš z ČS dopravního klubu.

Čtenář se kromě tří partnerských měst Brna může také seznámit s příklady, jak řeší dopravu v Bruselu, Budapešti, Karlsruhe, Rotterdamu, Tilburgu a ve Vídni. Volba měst byla dána především některými jejich zvláštnostmi či zajímavostmi. Například jediné východoevropské město v knize – Bupapešť – má lázeňské zóny bez aut a podporuje zrychlování tramvajové dopravy ve městě oddělováním tramvajových pásů od vozovky kamennými polokoulemi, německé Karlsruhe je zase unikátním systémem lehkých příměstských vlaků, které jsou schopny jezdit i po tramvajových tratích v ulicích, Vídeň lze obdivovat za velkou podporou cyklistické dopravy v posledních letech atd.

„Věřím, že se zastupitelé při svém rozhodování budou inspirovat uvedenými pozitivními příklady ze zahraničí a že se stále více z nich bude objevovat i v Brně,“ doufá Robeš a dodává: „mnoho z opatření v knize lze realizovat levně a snadno, je to jen otázkou politické vůle.“

Knihu Město, prostor, doprava lze za 179 Kč zakoupit v Ekologické poradně na Panské 7 v Brně nebo ji objednat z nabídky dalších knih na internetové stránce http//dopravniklub.ecn.cz.

Na přípravě a vydání knihy se finačně podílely Nadace VIA, Nadace OSF Praha, Nadace Partnerství a nizozemská nadace Milieukontakt Oost-Europa. Brněnští zatupitelé ji zdarma dostali díky místním osvíceným dárcům, kteří každému z nich zaplatili jeden výtisk.

* * * * * *

Český a Slovenský dopravní klub vznikl v Brně v květnu 1991 a zabývá se především dopravním poradenstvím pro občany a různé instituce a podporou ekologicky šetrné dopravní politiky formou vydáváním publikací, vytvářením speciální internetové databáze článků o dopravě, zpracová-váním odborných studií a stanovisek, pořádáním konferencí a seminářů apod.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.