Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
ze dne 20. 5. 2003

Před referendem o vstupu do EU se bude v Brně debatovat o dopravě a životním prostředí

Rozdělení uličního prostoru v partnerských městech Brna může být vzorem

V pátek a v sobotu 23.-24. května 2003 proběhne v Brně na Lékařské fakultě MU mezinárodní seminář Doprava, životní prostředí a vstup České republiky do Evropské unie, který pořádají Strana zelených, Český a Slovenský dopravní klub a Nadace Heinricha Bölla.

Jde o součást série pěti seminářů Strany zelených, Nadace Heinricha Bölla a neziskových organizací, která se koná u příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie a je určen pro dopravně orientované politiky a zástupce neziskových organizací, akademického sektoru a státní správy a samosprávy.

Páteční program je přístupný široké veřejnosti. Vystoupí na něm například poslanec Evropského parlamentu za belgické Zelené Jan Dhaene, rakouská spolková poslankyně za Zelené Eva Lichtenberger, bývalý ministr dopravy Antonín Peltrám či poradce ministra životního prostředí Jiří Guth.

Bližší informace podá garant semináře Martin Robeš: martin.robes@ecn.cz, mobil 605 286 630.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.