Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
ze dne 24. 5. 2003

Zástupci neziskovek a zelených se dohodli na spolupráci ohledně dopravy

V pátek a v sobotu 23. a 24. května 2003 proběhl v Brně na lékařské fakultě MU mezinárodní seminář Doprava, životní prostředí a vstup České republiky do Evropské unie. Pořádaly ho Strana zelených, Český a Slovenský dopravní klub a Nadace Heinricha Bölla jako součást série pěti seminářů Strany zelených, Nadace Heinricha Bölla a neziskových organizací, která se koná u příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie.

Nejvýznamnějšími závěry semináře jsou 1) neformální potvrzení odborné a věcné spolupráce mezi zúčastněnými neziskovými organizacemi a Stranou zelených a 2) založení celostátní dopravní sekce Strany zelených. Ta by se měla zabývat především postupným zahrnutím škodlivých vlivů dopravy do její ceny podle principu „znečišťovatel platí“, výnosově neutrální daňovou reformou, osvětou veřejnosti a celostátním zviditelňováním regionálních kauz sporných nebo naopak vzorových dopravních řešení.

V pátek na semináři vystoupila rakouská spolková poslankyně Eva Lichtenberger, která ve svém obsáhlém referátu mimo jiné upozornila na nutnost spravedlivého nastavení konkurenčních podmínek jednotlivých druhů dopravy a zavedení principu „znečišťovatel platí“ v celé Evropě, vysvětlila základní principy evropské dopravní politiky a nastínila škodlivost tranzitní silniční dopravy v sousedním Rakousku. Miroslav Patrik z Klubu za udržitelnou dopravu Dětí Země popsal činnost ekologických organizací při monitorování výstavby dopravních sítí, poradce ministra životního prostředí Jiří Guth hovořil o evropské síti chráněných území Natura 2000, Jaroslav Ungerman z Unie pro řeku Moravu shrnul rizika a reálnost výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe, bývalý ministr dopravy Antonín Peltrám popsal vztah evropské a české legislativy k ekologizaci dopravní politiky, Pavel Přibyl z Hnutí Duha hovořil o financování českých dopravních sítí evropskými institucemi a jeho sledování neziskovými organizacemi, Jan Zeman z pořádajícího ČSDK odhadoval dopady vstupu ČR do EU na českou dopravní infrastrukturu.

V sobotu hovořili Hana Foltýnová z University Karlovy, Stanislav Kutáček z Centra dopravního výzkumu a Martin Robeš z ČSDK o internalizaci externích nákladů (škod) z dopravy a o výnosově neutrální daňové reformě v dopravě.

Bližší informace podá garant semináře Martin Robeš, mobil 605 286 630.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.