Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
ze dne 23. 7. 2003

Prioritou Liberecka by měla být železniční doprava

Nová železniční trať z Liberce do Prahy by měla vést přes Jablonec nad Nisou

Brněnský Český a Slovenský dopravní klub zaslal krajskému úřadu v Liberci připomínky k návrhu konceptu územního plánu kraje, v nichž se především zabývá rozvojem železniční dopravy, neboť ji pro rozvoj kraje považuje za důležitější než silniční dopravu. V nich například navrhuje vybudovat nové železniční spojení mezi Libercem a Prahou s tunelem pod Jabloncem nad Nisou, které by lépe obsloužilo Semilsko a Krkonoše, a dále nové úseky na trati mezi Libercem a Českou Lípou.

„Je samozřejmě chvályhodné, že v konceptu se počítá se zrychlením železniční dopravy z Liberce do Prahy, ale podle našeho názoru by se nemělo zapomínat nad druhé velké město, jakým je Jablonec,“ prohlásil autor připomínek Martin Robeš z dopravního klubu.

Podle konceptu územního plánu kraje se počítá s výstavou přeložky tratě mezi Libercem a Turnovem, přičemž dopravu z Liberce do Jablonce by zajišťoval místní kolejový systém RegioTram Nisa. Tímto řešením by se jízda vlakem z Liberce do Prahy vůči současnému stavu sice zkrátila, ale z hlediska dopravní obslužnosti by Jablonecko, Semilsko a turisticky exponované Krkonoše stály poněkud stranou.

I když by podle návrhu dopravního klubu byla jízdní doba z Liberce do Prahy přes Jablonec nepatrně vyšší a investičně dražší, na druhou stranu by znamenala vyšší komfort cestování do Jablonce a do východní částí kraje, protože by odpadly přestupy a čekání na další spoje v Liberci.

„Doufáme, že alternativní propojení Liberce a Jablonce a Turnova bude ještě v rámci schvalování územního plánu Liberecka z různých hledisek odborně porovnána s variantou v konceptu, aby se rozhodlo o nejlepším řešení,“ prohlásil koordinátor klubu Miroslav Patrik.

Připomínky ke konceptu kraje může na liberecký krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu zaslat každý už jen do pátku 25. července 2003. Připomínky chtějí také poslat i Děti Země Liberec, které nesouhlasí s výstavbou nové rychlostní silnice R35 v koridoru Turnov – Jičín mezi oběma částmi CHKO Český ráj, a proto požadují využít jižní koridor Turnov – Mnichovo Hradiště – Sobotka – Jičín.

Bližší informace k obsahu připomínek ČS dopravního klubu:
Miroslav Patrik – koordinátor klubu, mobil 603 574 289
Jindřich Berounský - zastupitel Jablonce nad Nisou a pracovník Českých drah, mobil 724 134 370


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.