Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393

Děti Země Brno, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Hnutí DUHA Brno, Bratislavská 32, 602 00 Brno
NESEHNUTÍ Brno, Údolní 44, 602 00 Brno

Ekologické organizace vymazány z mapy Brna

Odbor životního prostředí brněnského magistrátu vydal minulý týden ve spolupráci s ČSOP Veronica unikátní Ekomapu města Brna. Publikace obsahuje kromě odkazů na zajímavé přírodní památky, recyklační střediska, stanice pro monitorování ovzduší, také kontakty na kanceláře významných brněnských ekologických organizací, které poskytují poradenství široké veřejnosti. Shodou okolností však čtyři z nich – Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ, Děti Země, Český a Slovenský dopravní klub – na mapě chybí.

Nestalo se tak opomenutím či nedostatkem místa, ale záměrným zásahem úředníků magistrátu. Pracovníci ČSOP Veronica, odborného zpracovatele příslušné části publikace, totiž výše zmiňované organizace do finálního návrhu Ekomapy zahrnuli. Ve vytištěné a nyní distribuované verzi se však kontakty na ně neobjevují. Shodou okolností jde o organizace, které se kromě poradenství veřejnosti věnují také problematice dopravy v Brně a s vedením města několikrát veřejně nesouhlasily.

Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, k tomu říká: „Kdyby vydavatel turistické mapy záměrně vynechal jména ulic, která se mu nelíbí, jeho zákazníci by nabízený produkt jistě odmítli. Brňané však tuto publikaci nechat ležet na regálech nemohou, napůl slepou Ekomapu totiž magistrát rozdává zdarma.“

Filip Fuchs, koordinátor NESEHNUTÍ, dodává: „Bohužel to není poprvé, co odbor životního prostředí záměrně ignoruje naše aktivity, například před dvěma měsíci byly akce NESEHNUTÍ stejnými úředníky vyškrtnuty z publikace ke Dni Země. Magistrát si při svých propagačních aktivitách zřejmě vybírá jen ty organizace, které jeho činnost zásadně nekritizují. Přitom NESEHNUTÍ stejně tak jako další organizace realizuje celou řadu projektů ve spolupráci se státní správou, poskytuje ekologické poradenství či pořádá úklidové akce v přírodě.“

Miroslav Patrik, zástupce Dětí Země a ČSDK, uzavírá: „Očekávám, že se magistrátu podaří stávající náklad Ekomapy rychle rozdat a že v dalším vydání už stranicko-politická hlediska nebudou hrát hlavní roli.“

Děti Země vznikly v Brně v lednu 1990. Už několik let vyhlašují celostátní ankety Ropák roku, Zelená perla roku a akci Den bez aut, pořádají výstavy a informační stánky pro veřejnost, věnují se prosazování ekologicky šetrné dopravy.

Český a Slovenský dopravní klub vznikl v květnu 1991. Sdružuje zejména odborníky na vliv dopravy na životní prostředí, poskytuje odborné rady veřejnosti a vydává elektronický časopis Dopravní zprávy.

Hnutí DUHA je nejznámější českou ekologickou organizací. Už od svého založení v roce 1990 má sídlo v Brně. Prosazuje opatření, která zajistí čistý vzduch, zdravé potraviny, pestrou krajinu a dobré recyklační služby pro všechny občany. Poskytuje bezplatné poradenství pro obce i veřejnost.

NESEHNUTÍ se od roku 1997 věnuje řadě ekologických kauz (expanze hypermarketů, rychlostní komunikace R43, sjezdovka ve Wilsonově lese apod.) a jeho projekty bývají opakovaně podporovány ze strany Ministerstva životního prostředí ČR či Evropské unie. Významné jsou i aktivity NESEHNUTÍ na poli ekologické výchovy a bezplatného poskytování poradenství občanům.

Kontakty:
- Martin Ander, Hnutí DUHA, tel.: 732 565 042
- Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno, tel.: 737 036 088
- Miroslav Patrik, Děti Země a ČSDK, tel.: 603 574 289

Podrobnosti můžete požadovat od Odboru ŽP MMB - RNDr. Danuše Tomášková, tel: 542 174 565.


© Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.