Prohlášení Koalice za záchranu železnic
k situaci Českých drah ze dne 11. 12. 2002,

které bylo předané předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi a ministrovi dopravy a spojů Milanu Šimonovskému.

1) Koalice za záchranu železnic (KZŽ) upozorňuje na kritickou situaci Českých drah.

Tato koalice vznikla v roce 1997. Sdružuje občanské iniciativy, obce, dopravní odborníky, zastánce životního prostředí a osobnosti veřejného života, jimž jde o budoucnost železnice jako dopravy budoucnosti, šetrné k životnímu prostředí a slučitelné s trvale udržitelným rozvojem.

2) Současní vedení Českých drah neprojevuje zájem o prosazování železnice.

Toto vedení představovalo naději pro rozvoj železnice po výrazném útlumu v letech 1997 a 1998. Po svém nástupu nastolilo v letech 1999-2001 pozitivní trendy, spojené s racionalizací práce a zvyšováním výkonů v osobní přepravě. Jeho poslední kroky však znamenají odliv zákazníků v osobní a nákladní přepravě.

3) V nákladní přepravě dochází trvale k odlivu velkých objemů zboží na silnici.

Příčinu vidíme v neobchodním jednání ČD, v tarifu neschopném konkurence a v přepravních podmínkách z dob plánovaného národního hospodářství, kdy se železnice mohla v mnoha ohledech spolehnout na svoji nenahraditelnost.

4) V přepravě osob poškodilo ČD na počátku roku 2002 dvojí zdražení, které způsobilo odliv cestujících k autobusové a i k individuální automobilové dopravě.

To je pro železnici o to zhoubnější, že na rozdíl od individuální dopravy, dotované neviditelně, je železnice v celé Evropě závislá na viditelné dotaci, na kterou získává mandát množstvím přepravených osob.

5) Vedení Českých drah nereaguje na vývoj dopravního trhu pružně a nenabízí okamžitá obchodní řešení především tarifních neúspěchů. Spokojuje se pouze s vyjmenováním vnějších okolností, které údajně ovlivňují úbytek zákazníků.

Nic neřešící a administrativně nákladné, připravované zlevnění prvních 2 pásem tarifu pro přepravu cestujících ČD o 1 korunu od 15. 12. tohoto roku, tj. téměř po roce odlivu cestujících po zdražení, dokazuje nepružnou a symbolickou reakci vedení ČD.

6) V roce 2001 došlo k posílení středního článku řízení ČD.

To se v nových ekonomických podmínkách jeví jako neúčelné. Dochází k vytváření dalších vnitropodnikových vazeb a další administrativy, která s nimi souvisí. Vlastní vnitropodnikové normy, které podstatně zvyšují složitost všeobecně platných právních norem, podstatně zvyšují náklady na činnosti podniku.

7) Alarmující jsou mnoha set miliónové nehospodárnosti.

Ty nedávno doložil Nejvyšší kontrolní úřad u staveb železničních koridorů. Přitom KZŽ zjistila a upozorňuje na další sta milionové nehospodárnosti a poškozování ČD samotným vedením divize obchodně provozní.

8) České dráhy se mají 1. 1. 2003 přetvořit na akciovou společnost.

Vzhledem k tomu považujeme za nepřípustné, aby dozorčí orgány této nové akciové společnosti obsadil současný managament ČD. Ten neskýtá záruky jejího zdravého fungování. Obavy jsou potvrzeny vývojem v sousedním Polsku, kde po transformaci drah na akciovou společnost s účastí bývalého managamentu došlo ke zrušení více než třetiny sítě bez pokusu o zefektivnění provozu, slovenská akciová společnost plánuje zastavit osobní dopravu na více než dvaceti tratích a přikročuje k omezení dálkové osobní dopravy.

K zajištění zdravého vývoje na železnici
a) doporučujeme prošetření nehospodárností, vyvození odpovědnosti a důsledků pro konkrétní zaměstnance vedení Českých drah,
b) doporučujeme obsazení dozorčích a správních orgánů vznikající akciové společnosti novými lidmi bez vazeb na současné vedení ČD,
c) považujeme za velmi naléhavé zjednodušit strukturu řízení vyloučením nadbytečných mezičlánků (v případě divize obchodně provozní zrušit obchodně provozní ředitelství).

Obracíme se na všechny, kdo si nepřejí, aby se naše země stala rájem automobilové kultury s jedovatými výfukovými plyny, nadměrným hlukem, častými nehodami a přeplněnými komunikacemi.

Naše svoboda pohybu závisí na budoucnosti veřejné dopravy v naší zemi. Nezastáváme a nezastupujeme žádné komerční a stranické zájmy, jde nám zejména o zdravé působení a rozvoj železnice. Proto pro dobro země i společnosti, podporujte zdravý rozvoj železnice a Českých drah!

Signatáři prohlášení:

Mgr. Tomáš Gremlica v. r., Ústav pro ekopolitiku
Prof. PhDr. Jan Keller v. r., sociolog
Prof. Erazim Kohák Ph.D. v. r., filosof
Mgr. Aleš Kuták v. r., Centrum pro dopravu a energetiku
Jiří Malík v. r., Sdružení za šetrnou dopravu
Ing. Antonín Minařík v. r., ekolog
RNDr. Miroslav Patrik v. r., ekologický aktivista
Mgr. Pavel Přibyl v. r., Hnutí DUHA
Martin Robeš v. r., Český a Slovenský dopravní klub
Vít Roušal v. r., Děti Země
Jindřich Berounský v. r., jednatel Koalice za záchranu železnic

Za správnost ručí: Jindřich Berounský

Příloha: O situaci na Českých drahách od Jindřicha Berounského - stáhnout jako RTF (cca 77 kB)

formát pro tisk
formát pro tisk »
 

zobrazit mapu stránek ČSDK

... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
© 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
[ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

použit publikační systém Toolkit od Econnectu