Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno

tel./fax 545210393, dopravni.klub@ecn.cz, http://dopravniklub.ecn.cz

Jde o občanské sdružení, které vzniklo v květnu 1991. Členy jsou zástupci ekologických občanských sdružení, obcí a měst, dopravní a ekologičtí odborníci, vysokoškolští pedagogové, pracovníci Českých drah a další aktivní zájemci o vliv dopravy na životní prostředí. Klub má nyní téměř 35 členů z ČR a ze Slovenska, aktivních je asi sedm, nejvíce v Brně.

Klub se zabývá obecnými otázkami dopravní politiky v ČR a SR, zejména získáváním, vyhodnocováním a šířením informací z oblasti dopravy a životního prostředí, koordinací činnosti souvisejících s dopravou, odbornými pracemi, podporou veřejnosti, nevládních organizací a jednotlivců v jejich požadavcích na prosazování druhů dopravy s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Klub je od roku 1991 členem mezinárodní organizace Evropská federace pro dopravu a životní prostředí (T&E) se sídlem v Bruselu, v letech 1991 až 2000 byl také ještě členem Evropské cyklistická federace (ECF) v Bruselu.

Činnost se týká zejména osvěty mezi veřejností, odborníky a politiky jako pořádání odborných seminářů, konferencí, vydávání knih a od roku 1999 časopisu Dopravní zprávy, publikování článků v denním a odborném tisku. Dále odborně pomáhá různým organizacím a jednotlivcům při řešení městských, regionálních i celostátních dopravních problémů, zejména v silniční dopravě (výstavba dálnic). Klub dosud vydal 13 publikací; jde zejména o překlady zahraničních názorů a zkušeností na omezování negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Dosud Český a Slovenský dopravní klub uskutečnil např.:

 • mezinárodní konferenci o evropské dopravní politice paralelně s 1. Pan-Evropskou konferencí ministrů dopravy v Praze v říjnu 1991,
 • výroční setkání členských organizací Evropské cyklistické federace (ECF) v Brně v červnu 1993,
 • odbornou pomoc ekologickým sdružením při přímých akcích proti narůstající kamionové dopravě (např. blokáda šesti hraničních přechodů do Německa v říjnu 1991 a přechodu Pomezí v únoru 1993),
 • odbornou pomoc ekologickým sdružením při snaze zabránit rušení tzv. nerentabilních železničních tratí v roce 1993,
 • ve spolupráci s Dětmi Země vypracování „Alternativního návrhu rozvoje dálniční sítě v ČR“ v dubnu 1995 (aktualizace v listopadu 1996 a v dubnu 1998 jako součást vlastní koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010),
 • dopravní seminář v Rybníku u Poběžovic v březnu 1997 pod názvem „Alternativní trendy dopravní politiky v ČR“, včetně vydání Memoranda a rozsáhlého sborníku,
 • mezinárodní setkání v Brně v květnu 1997 zástupců evropských občanských sdružení a iniciativ, které se zabývají dopravou, o dopravní politice a aktivitách jednotlivých zemí,
 • odbornou pomoc při zveřejnění „Souhrnného stanoviska k dopravní situaci v ČR“ v rámci Dne bez aut v listopadu v letech 1995 až 1997,
 • zpracování studie „Návrh alternativní koncepce rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010“ v dubnu 1998 (byla posouzena spolu s vládním návrhem z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona) v červnu 1998,
 • ve spolupráci s dalšími sdruženími vypracování alternativního státního rozpočtu pro oblast dopravy – od roku 1998 vždy pro rozpočet na příští rok,
 • zpracování studie „Možnosti rozvoje dopravy v ČR z hlediska trvale udržitelného rozvoje“ v červnu 2000,
 • v letech 1992 až 2001 vydání 13 publikací o ekologicky šetrných možnostech rozvoje dopravy atd., poslední bylo čtvrté vydání brožury „Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji“.

  V současné době ČS dopravní klub zpracovává odborné dopravní a ekologické podklady pro budoucí nový územní plán Brna a dopravní generel a pro územní plán Jihomoravského kraje (zástupce klubu je od roku 2000 členem dopravní komise krajského zastupitelstva), aktivně se účastní různých procesů posuzování vlivů velkých dopravních staveb v Brně na životní prostředí a navazujících správních řízeních, dopravním poradenstvím pomáhá občanům a různým institucím, zpracovává alternativní rozpočet pro dopravu počínaje rokem 1999 (pro výdaje ministerstva nebo Státního fondu dopravní infrastruktury) atd.

  Leden 2002

  RNDr. Miroslav Patrik, koordinátor ČSDK


  Hospodaření Českého a Slovenského dopravního klubu

  od jeho vzniku od května 1991 – celkový přehled

  Rok

  Příjmy (Kč)

  Výdaje (Kč)

  Rozdíl (Kč)

  Stav k 31.12. (Kč)

  1991

  0

  0

  0

  0

  1992

    36.600

    24.900

  + 11.700

    11.700

  1993

    59.000

    39.200

  + 19.800

    31.500

  1994

    11.800

    30.900

  -  19.100

    12.400

  1995

    27.900

    29.300

  -    1.400

    11.000

  1996

  109.600

    81.300

  + 28.300

    39.300

  1997

  300.300

  289.600

  + 10.700

    50.000

  1998

    86.700

    33.700

  + 53.000

  103.000

  1999

  212.700

  214.500

  -    1.800

  101.200

  2000

  385.200

  376.700

  +   8.500

  109.700

  2001

  573.200

  528.000

  + 45.200

  154.900

  2002

  228.800

  255.900

  -  27.100

  127.800

  2003

  300.800

  325.000

  -  24.200

  103.600

   

  Viz též Výroční zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu za rok 2001


  © Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno; e-mail: dopravni.klub@ecn.cz; telefon a fax: +420-545210393; bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č. ú. 107650089/0300. Tento dokument byl vytištěn dne z adresy . Volné šíření a používání textu nebo jeho částí s uvedením zdroje je vítáno.