Tiskové zprávy Českého a Slovenského dopravního Klubu

2004

 • 30. 08. 2004 - Další infoportál o brněnském nádraží
 • 21. 06. 2004 - Ekologické organizace vymazány z mapy Brna
 • 2003

 • 23. 07. 2003 - Prioritou Liberecka by měla být železniční doprava
 • 24. 05. 2003 - Zástupci neziskovek a zelených se dohodli na spolupráci ohledně dopravy
 • 20. 05. 2003 - Před referendem se bude v Brně debatovat o dopravě a životním prostředí
 • 09. 01. 2003 - Brněnští zastupitelé dostali darem knihu o dopravě
 • 2002

 • 30. 04. 2002 - Dopis předsedovi vlády Miloši Zemanovi o přesunu železničního nádraží v Brně
 • 2001

 • 06. 04. 2001 - Nadace Partnerství podpořila Dopravní klub a Děti Země
 • 2000

 • 10. 01. 2000 - Alternativy k bystrcké trase dálnice R43 existují
 • 1999

 • 10. 12. 1999 - Vláda bude rozhodovat o penězích na dopravní sítě
 • 23. 11. 1999 - Blýská se v dopravě na lepší časy?
 • 26. 05. 1999 - Dopravní politiku je nutné aktualizovat!
 • 06. 04. 1999 - Dopravní politika ČR si žádá doplnění!
 • 28. 03. 1999 - Rakousko dálnice na Moravu neplánuje

 • Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 30. srpna 2004

  Další infoportál o brněnském nádraží

  Český a Slovenský dopravní klub (ČSDK) dnes zprovoznil od základu přepracovaný internetový portál Železniční uzel Brno na počátku 3. tisíciletí. Stránky na adrese http://nadrazibrno.ecn.cz jsou určeny především zasvěcenějším zájemcům o přestavbu Železničního uzlu Brno (ŽUB), včetně tolik diskutované polohy hlavního nádraží. Cílem webu je přispět k úplné informovanosti o možnostech přestavby ŽUB.

  „Náš portál také doplňuje stránky občanské koalice Nádraží v centru (1), které se zabývají především referendem o poloze nádraží, kritikou městské kampaně a aktuálním děním,“ říká jeho správce Martin Robeš z ČSDK a dodává: „My zájemcům nabízíme podrobnější informace, mimo jiné i náměty na řešení železničního uzlu od různých autorů.“

  Nejzajímavějším námětům na řešení ŽUB s moderním nádražím ve stávající poloze se stránky věnují podrobněji a srovnávají je s přestavbou ŽUB s nádražím odsunutým, který prosazuje město.

  „Městská kampaň (2) vytváří mylný dojem, že při ponechání nádraží ve stávající, uživatelsky optimální poloze, není možné přestavět složitou síť tratí na jihu města tak, aby se tam definitivně vyřešily podmínky pro vytvoření uliční sítě a výstavbu nových městských čtvrtí,“ konstatuje zpracovatel stránek na závěr.

  Technickou přípravu stránek umožnil grant brněnské Nadace Partnerství.

  Kontakty:
  Martin Robeš, tel.: 605 286 630

  Vysvětlivky:
  (1) stránka http://www.nadrazivcentru.cz
  (2) stránka http://www.zeleznicni-uzel-brno.cz, informační kancelář, letáky, plakáty, billboardy atd.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393

  Děti Země Brno, Cejl 48/50, 602 00 Brno
  Hnutí DUHA Brno, Bratislavská 32, 602 00 Brno
  NESEHNUTÍ Brno, Údolní 44, 602 00 Brno

  Ekologické organizace vymazány z mapy Brna

  Odbor životního prostředí brněnského magistrátu vydal minulý týden ve spolupráci s ČSOP Veronica unikátní Ekomapu města Brna. Publikace obsahuje kromě odkazů na zajímavé přírodní památky, recyklační střediska, stanice pro monitorování ovzduší, také kontakty na kanceláře významných brněnských ekologických organizací, které poskytují poradenství široké veřejnosti. Shodou okolností však čtyři z nich – Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ, Děti Země, Český a Slovenský dopravní klub – na mapě chybí.

  Nestalo se tak opomenutím či nedostatkem místa, ale záměrným zásahem úředníků magistrátu. Pracovníci ČSOP Veronica, odborného zpracovatele příslušné části publikace, totiž výše zmiňované organizace do finálního návrhu Ekomapy zahrnuli. Ve vytištěné a nyní distribuované verzi se však kontakty na ně neobjevují. Shodou okolností jde o organizace, které se kromě poradenství veřejnosti věnují také problematice dopravy v Brně a s vedením města několikrát veřejně nesouhlasily.

  Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, k tomu říká: „Kdyby vydavatel turistické mapy záměrně vynechal jména ulic, která se mu nelíbí, jeho zákazníci by nabízený produkt jistě odmítli. Brňané však tuto publikaci nechat ležet na regálech nemohou, napůl slepou Ekomapu totiž magistrát rozdává zdarma.“

  Filip Fuchs, koordinátor NESEHNUTÍ, dodává: „Bohužel to není poprvé, co odbor životního prostředí záměrně ignoruje naše aktivity, například před dvěma měsíci byly akce NESEHNUTÍ stejnými úředníky vyškrtnuty z publikace ke Dni Země. Magistrát si při svých propagačních aktivitách zřejmě vybírá jen ty organizace, které jeho činnost zásadně nekritizují. Přitom NESEHNUTÍ stejně tak jako další organizace realizuje celou řadu projektů ve spolupráci se státní správou, poskytuje ekologické poradenství či pořádá úklidové akce v přírodě.“

  Miroslav Patrik, zástupce Dětí Země a ČSDK, uzavírá: „Očekávám, že se magistrátu podaří stávající náklad Ekomapy rychle rozdat a že v dalším vydání už stranicko-politická hlediska nebudou hrát hlavní roli.“

  Děti Země vznikly v Brně v lednu 1990. Už několik let vyhlašují celostátní ankety Ropák roku, Zelená perla roku a akci Den bez aut, pořádají výstavy a informační stánky pro veřejnost, věnují se prosazování ekologicky šetrné dopravy.

  Český a Slovenský dopravní klub vznikl v květnu 1991. Sdružuje zejména odborníky na vliv dopravy na životní prostředí, poskytuje odborné rady veřejnosti a vydává elektronický časopis Dopravní zprávy.

  Hnutí DUHA je nejznámější českou ekologickou organizací. Už od svého založení v roce 1990 má sídlo v Brně. Prosazuje opatření, která zajistí čistý vzduch, zdravé potraviny, pestrou krajinu a dobré recyklační služby pro všechny občany. Poskytuje bezplatné poradenství pro obce i veřejnost.

  NESEHNUTÍ se od roku 1997 věnuje řadě ekologických kauz (expanze hypermarketů, rychlostní komunikace R43, sjezdovka ve Wilsonově lese apod.) a jeho projekty bývají opakovaně podporovány ze strany Ministerstva životního prostředí ČR či Evropské unie. Významné jsou i aktivity NESEHNUTÍ na poli ekologické výchovy a bezplatného poskytování poradenství občanům.

  Kontakty:
  - Martin Ander, Hnutí DUHA, tel.: 732 565 042
  - Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno, tel.: 737 036 088
  - Miroslav Patrik, Děti Země a ČSDK, tel.: 603 574 289

  Podrobnosti můžete požadovat od Odboru ŽP MMB - RNDr. Danuše Tomášková, tel: 542 174 565.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 23. 7. 2003

  Prioritou Liberecka by měla být železniční doprava

  Nová železniční trať z Liberce do Prahy by měla vést přes Jablonec nad Nisou

  Brněnský Český a Slovenský dopravní klub zaslal krajskému úřadu v Liberci připomínky k návrhu konceptu územního plánu kraje, v nichž se především zabývá rozvojem železniční dopravy, neboť ji pro rozvoj kraje považuje za důležitější než silniční dopravu. V nich například navrhuje vybudovat nové železniční spojení mezi Libercem a Prahou s tunelem pod Jabloncem nad Nisou, které by lépe obsloužilo Semilsko a Krkonoše, a dále nové úseky na trati mezi Libercem a Českou Lípou.

  „Je samozřejmě chvályhodné, že v konceptu se počítá se zrychlením železniční dopravy z Liberce do Prahy, ale podle našeho názoru by se nemělo zapomínat nad druhé velké město, jakým je Jablonec,“ prohlásil autor připomínek Martin Robeš z dopravního klubu.

  Podle konceptu územního plánu kraje se počítá s výstavou přeložky tratě mezi Libercem a Turnovem, přičemž dopravu z Liberce do Jablonce by zajišťoval místní kolejový systém RegioTram Nisa. Tímto řešením by se jízda vlakem z Liberce do Prahy vůči současnému stavu sice zkrátila, ale z hlediska dopravní obslužnosti by Jablonecko, Semilsko a turisticky exponované Krkonoše stály poněkud stranou.

  I když by podle návrhu dopravního klubu byla jízdní doba z Liberce do Prahy přes Jablonec nepatrně vyšší a investičně dražší, na druhou stranu by znamenala vyšší komfort cestování do Jablonce a do východní částí kraje, protože by odpadly přestupy a čekání na další spoje v Liberci.

  „Doufáme, že alternativní propojení Liberce a Jablonce a Turnova bude ještě v rámci schvalování územního plánu Liberecka z různých hledisek odborně porovnána s variantou v konceptu, aby se rozhodlo o nejlepším řešení,“ prohlásil koordinátor klubu Miroslav Patrik.

  Připomínky ke konceptu kraje může na liberecký krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu zaslat každý už jen do pátku 25. července 2003. Připomínky chtějí také poslat i Děti Země Liberec, které nesouhlasí s výstavbou nové rychlostní silnice R35 v koridoru Turnov – Jičín mezi oběma částmi CHKO Český ráj, a proto požadují využít jižní koridor Turnov – Mnichovo Hradiště – Sobotka – Jičín.

  Bližší informace k obsahu připomínek ČS dopravního klubu:
  Miroslav Patrik – koordinátor klubu, mobil 603 574 289
  Jindřich Berounský - zastupitel Jablonce nad Nisou a pracovník Českých drah, mobil 724 134 370

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 24. 5. 2003

  Zástupci neziskovek a zelených se dohodli na spolupráci ohledně dopravy

  V pátek a v sobotu 23. a 24. května 2003 proběhl v Brně na lékařské fakultě MU mezinárodní seminář Doprava, životní prostředí a vstup České republiky do Evropské unie. Pořádaly ho Strana zelených, Český a Slovenský dopravní klub a Nadace Heinricha Bölla jako součást série pěti seminářů Strany zelených, Nadace Heinricha Bölla a neziskových organizací, která se koná u příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie.

  Nejvýznamnějšími závěry semináře jsou 1) neformální potvrzení odborné a věcné spolupráce mezi zúčastněnými neziskovými organizacemi a Stranou zelených a 2) založení celostátní dopravní sekce Strany zelených. Ta by se měla zabývat především postupným zahrnutím škodlivých vlivů dopravy do její ceny podle principu „znečišťovatel platí“, výnosově neutrální daňovou reformou, osvětou veřejnosti a celostátním zviditelňováním regionálních kauz sporných nebo naopak vzorových dopravních řešení.

  V pátek na semináři vystoupila rakouská spolková poslankyně Eva Lichtenberger, která ve svém obsáhlém referátu mimo jiné upozornila na nutnost spravedlivého nastavení konkurenčních podmínek jednotlivých druhů dopravy a zavedení principu „znečišťovatel platí“ v celé Evropě, vysvětlila základní principy evropské dopravní politiky a nastínila škodlivost tranzitní silniční dopravy v sousedním Rakousku. Miroslav Patrik z Klubu za udržitelnou dopravu Dětí Země popsal činnost ekologických organizací při monitorování výstavby dopravních sítí, poradce ministra životního prostředí Jiří Guth hovořil o evropské síti chráněných území Natura 2000, Jaroslav Ungerman z Unie pro řeku Moravu shrnul rizika a reálnost výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe, bývalý ministr dopravy Antonín Peltrám popsal vztah evropské a české legislativy k ekologizaci dopravní politiky, Pavel Přibyl z Hnutí Duha hovořil o financování českých dopravních sítí evropskými institucemi a jeho sledování neziskovými organizacemi, Jan Zeman z pořádajícího ČSDK odhadoval dopady vstupu ČR do EU na českou dopravní infrastrukturu.

  V sobotu hovořili Hana Foltýnová z University Karlovy, Stanislav Kutáček z Centra dopravního výzkumu a Martin Robeš z ČSDK o internalizaci externích nákladů (škod) z dopravy a o výnosově neutrální daňové reformě v dopravě.

  Bližší informace podá garant semináře Martin Robeš, mobil 605 286 630.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 20. 5. 2003

  Před referendem o vstupu do EU se bude v Brně debatovat o dopravě a životním prostředí

  Rozdělení uličního prostoru v partnerských městech Brna může být vzorem

  V pátek a v sobotu 23.-24. května 2003 proběhne v Brně na Lékařské fakultě MU mezinárodní seminář Doprava, životní prostředí a vstup České republiky do Evropské unie, který pořádají Strana zelených, Český a Slovenský dopravní klub a Nadace Heinricha Bölla.

  Jde o součást série pěti seminářů Strany zelených, Nadace Heinricha Bölla a neziskových organizací, která se koná u příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie a je určen pro dopravně orientované politiky a zástupce neziskových organizací, akademického sektoru a státní správy a samosprávy.

  Páteční program je přístupný široké veřejnosti. Vystoupí na něm například poslanec Evropského parlamentu za belgické Zelené Jan Dhaene, rakouská spolková poslankyně za Zelené Eva Lichtenberger, bývalý ministr dopravy Antonín Peltrám či poradce ministra životního prostředí Jiří Guth.

  Bližší informace podá garant semináře Martin Robeš: martin.robes@ecn.cz, mobil 605 286 630.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 9. 1. 2003

  Brněnští zastupitelé dostali darem knihu o dopravě

  Rozdělení uličního prostoru v partnerských městech Brna může být vzorem

  Členové Zastupitelstva města Brna, zvolení na podzim 2002, dostali dnes od Českého a Slovenského dopravního klubu knihu Město, prostor, doprava. Publikace je složena z 250 komentovaných fotografií z 9 evropských měst, z nichž Lipsko, Stuttgart a Utrecht jsou oficiálními partnery města Brna. Smyslem knihy je především názornou formou upozornit jak na dobré, tak na špatné zkušenosti s řešením veřejného prostoru ve městech, zejména s ohledem na rozdělení uličního prostoru a bezpečnost dopravy v souvislosti se stále rostoucím počtem aut.

  „Komentáře k jednotlivým fotografiím jsem psal z pozice nemotorizovaného uživatele ulic, který je v uličním prostoru nejzranitelnější a motorová doprava nejvíce útočí na jeho životní prostor – chodníky a cyklopruhy,” vysvětluje záměr knihy její autor Martin Robeš z ČS dopravního klubu.

  Čtenář se kromě tří partnerských měst Brna může také seznámit s příklady, jak řeší dopravu v Bruselu, Budapešti, Karlsruhe, Rotterdamu, Tilburgu a ve Vídni. Volba měst byla dána především některými jejich zvláštnostmi či zajímavostmi. Například jediné východoevropské město v knize – Bupapešť – má lázeňské zóny bez aut a podporuje zrychlování tramvajové dopravy ve městě oddělováním tramvajových pásů od vozovky kamennými polokoulemi, německé Karlsruhe je zase unikátním systémem lehkých příměstských vlaků, které jsou schopny jezdit i po tramvajových tratích v ulicích, Vídeň lze obdivovat za velkou podporou cyklistické dopravy v posledních letech atd.

  „Věřím, že se zastupitelé při svém rozhodování budou inspirovat uvedenými pozitivními příklady ze zahraničí a že se stále více z nich bude objevovat i v Brně,“ doufá Robeš a dodává: „mnoho z opatření v knize lze realizovat levně a snadno, je to jen otázkou politické vůle.“

  Knihu Město, prostor, doprava lze za 179 Kč zakoupit v Ekologické poradně na Panské 7 v Brně nebo ji objednat z nabídky dalších knih na internetové stránce http//dopravniklub.ecn.cz.

  Na přípravě a vydání knihy se finačně podílely Nadace VIA, Nadace OSF Praha, Nadace Partnerství a nizozemská nadace Milieukontakt Oost-Europa. Brněnští zatupitelé ji zdarma dostali díky místním osvíceným dárcům, kteří každému z nich zaplatili jeden výtisk.

  * * * * * *

  Český a Slovenský dopravní klub vznikl v Brně v květnu 1991 a zabývá se především dopravním poradenstvím pro občany a různé instituce a podporou ekologicky šetrné dopravní politiky formou vydáváním publikací, vytvářením speciální internetové databáze článků o dopravě, zpracová-váním odborných studií a stanovisek, pořádáním konferencí a seminářů apod.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Český a Slovenský dopravní klub, Cejl 48/50, 602 00 Brno

  Tel./fax 05-45210393, dopravni.klub@ecn.cz, http://dopravniklub.ecn.cz

  Vážený pan
  Miloš Zeman
  předseda vlády ČR
  Nábř. Edvarda Beneše 4
  110 00 Praha 1

  V Brně, 30. dubna 2002

  Věc: železnicní uzel Brno

  Vážený pane předsedo vlády,

  podle našich informací se bude zabývat vláda ČR při svém výjezdním zasedání v Brně v pondělí 6. května 2002 i problematikou železničního uzlu Brno.

  Uvědomujeme si, že řešení železničního uzlu je klíčovým projektem, na němž je závislý nejen rozvoj Brna, ale i brněnské oblasti. Z toho důvodu se nedá realizace neustále odkládat. Proto jsme se před půl rokem obrátili na politické strany, samosprávné orgány kraje a města, Ministerstvo dopravy a České dráhy s výzvou, aby se intenzivně a znovu zabývaly všemi dosavadními i novými variantami řešení.

  I když se přestavba železničního uzlu připravuje několik desetiletí, je reálné nebezpečí, že budou přijata ukvapená rozhodnutí na základě neprojednané studie, zpracované firmou Dress & Sommer. Tato studie doporučuje odsunutí brněnského hlavního nádraží ze stávající polohy. Aby byl finančně velmi nákladný projekt odsunutého nádraží stravitelnější, v posledních dnech se "horkou jehlou" upravuje jeho rozsah.

  Projektu odsunu nádraží chybí komplexnost, což konstatovala řada předních dopravních odborníků a urbanistů. Uspokojivým způsobem nebylo vyřešeno propojení odsunutého nádraží na městskou hromadnou dopravu, na mimoměstskou autobusovou dopravu a na pěší trasy. Tyto problémy v celé šíři neřešila ani studie Dress & Sommer. Perspektivní myšlenka podzemního železničního diametru pod městem je v současné dobe pouhým námětem, který bude nezbytné vyhodnotit v obou variantách, jak přisunuté, tak odsunuté polohy.

  Podstatná část odborné a laické veřejnosti není přesvedčena o účelnosti odsunutí hlavního osobního nádraží v Brně. Máme obavy, aby se rozhodnutím vlády, které podpoří odsunutí nádraží, neznemožnila diskuse o vhodnosti tohoto záměru a veřejnosti se nevnutil nedomyšlený projekt.

  Prosíme, aby vláda ČR vzala v úvahu, že přesunutí nádraží bude vážným zásahem do organismu města, který se významně dotkne mnoha brněnských i mimobrněnských občanu. Z toho důvodu by měl být celý proces přípravy projektu od samého počátku otevřený a přístupný veřejnosti, aby se na něm mohla svými náměty a připomínkami podílet.

  Jsme rádi, že vláda ČR bude podporovat modernizaci železničního uzlu Brno. V zájmu úspěšnosti tohoto projektu však žádáme, aby podmínkou rozhodnutí vlády bylo projednání problematiky přestavby železničního uzlu, včetně polohy nádraží, s veřejností. Tato praxe se uplatňuje ve vyspělých evropských zemích a mj. je i podmínkou pro získání finanční podpory z fondů EU.

  Děkujeme předem za pochopení našeho dopisu a jsme s pozdravem.

  Martin Robeš a Václav Čermák

  P.S.: Tento dopis zároveň vyjadřuje názor Brněnského dopravního kruhu, který sdružuje deset ekologických občanských sdružení.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Společná tisková zpráva ČSDK a Dětí Země Brno
  ze dne 6. 4. 2001

  Nadace Partnerství podpořila Dopravní klub a Děti Země

  Finanční grant brněnské ekologické Nadace Partnerství umožnil členům Českého a Slovenského dopravního klubu a Dětí Země v Brně najít si větší prostory pro svou činnost, které se nacházejí na ulici Cejl 48/50, telefon/fax 05-45210393. V nové kanceláři se kromě potřebného počítačového a komunikačního vybavení nachází rozsáhlá ekologická knihovna zejména s knihami a časopisy o vlivu dopravy na životní prostředí a archiv materiálů různých dopravních kauz.

  "Pro veřejnost začínáme oficiálně fungovat až od pondělí, dnes na večer jsme si ale na neformální otevření pozvali své přátelé, aby věděli, kde nás najdou," řekl koordinátor klubu a šéf brněnských Dětí Země Miroslav Patrik.

  Český a Slovenský dopravní klub vznikl v květnu 1991 a zabývá se především dopravním poradenstvím pro občany a různé instituce a podporou ekologicky šetrné dopravní politiky formou vydáváním publikací, časopisu Dopravní zprávy, zpracováváním studií a pořádáním konferencí a seminářů. Informace o klubu je možné najít i na internetové stránce http://dopravniklub.ecn.cz.

  Děti Země v Brně vznikly v lednu 1990 a veřejnosti jsou známé zejména anketami o antiekologický čin Ropák roku a o antiekologický výrok Zelená perla, akcí Den bez aut, pořádáním ekologických výstav pod velkým stanem a kritikou výstavby dálnic. Podrobnosti o jejich činnosti jsou na stránce www.detizeme.cz.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 10. ledna 2000

  Alternativy k bystrcké trase dálnice R43 existují

  Dnes v Brně vyšel dlouho očekávaný sborník ze semináře Multidisciplinární posouzení alternativ rychlostní silnice R43 z 21. října 1999. Obsahuje řadu cenných postřehů odborníků a v příloze obsáhlé porovnání možných alternativ řešení dopravy od Brna 40 km na sever, a to jak s rychlostní silnicí R43, tak bez ní. Dokazuje, že kromě Bystrcké varianty lze vyprojektovat nejméně 7 dalších řešení (s tunely), nemluvě o Aktivní nulové variantě bez R43.

  Mezi podstatné závěry patří, že:

 • oficiální trasa R43 by kromě poškození prostoru Brněnské přehrady a Bystrce zničila řadu drobných ekosystémů, které vznikly na za války rozestavěném tělese,
 • dopravní prognózy investora jsou uzpůsobovány tak, aby odůvodňovaly řešení dopravy výstavbou Bystrcké varianty R43,
 • v případě realizace Bystrcké varianty se výrazně zvýší doprava na přehradní radiále z Bystrce, takže v Žabovřeskách doprava rozhodně nepoklesne,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR požaduje řešení R43 ve více směrových variantách,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR a brněnské ekologické organizace shodně preferují výstavbu přeložek stávající silnice s východním obchvatem Brna po velkém městském okruhu - jde o tzv. Aktivní nulovou variantu,
 • hygienická situace v obcích na silnici I/43 jako Lipůvka nebo Lažany je neúnosná, obchvaty je nutné řešit okamžitě a nezávisle na eventuální výstavbě R43,
 • varianty R43 vedené západně od Bystrce (tj. včetně varianty Ostrovačické) jsou daleko od města, neřeší příměstskou dopravu a nejsou tedy plnohodnotnými alternativami k Bystrcké trase, odpovídající dopravní řešení s R43 i bez R43 je nutné hledat východně od Bystrce.

  Seminář uspořádalo občanské sdružení Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady za přispění Českého a Slovenského dopravního klubu (kde lze sborník na tel. 42221743 objednat za 60 Kč). Zúčastnilo se jej na dvacet odborníků ze strany neziskových organizací, zpracovatele posudku vlivů stavby na životní prostředí, státní hygieny a zpracovatele územního plánu Brněnské aglomerace.
   

  Martin Robeš, Český a Slovenský dopravní klub, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno, tel./fax: 05/42221743

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského klubu
  ze dne 10. prosince 1999

  Vláda bude rozhodovat o penězích na dopravní sítě

  Přestože se vládě nepodařilo prosadit přijetí státního rozpočtu na příští rok, paradoxně ji patrně nikdo nezabrání v tom, aby v pondělí 13.12.1999 schválila návrh harmonogramu a financování výstavby dopravních sítí do roku 2010 podle koncepce schválené v červenci.

  "Je škoda, že vláda promarnila svou příležitost při ekologickém posuzování koncepce rozvoje dopravních sítí a neschválila naši alternativu, která zohlednila jak ekologické a dopravní aspekty, tak otázky finanční. Náš návrh v případě výstavby dálniční sítě kladl hlavní důraz na údržbu a modernizaci již existujících spojení, aby se ochránila města a obce před průjezdnou dopravy. Koncepci dokonce z více než z poloviny převzalo i MŽP ve svém stanovisku. Bohužel vláda ho ignorovala a schválila variantu MDS," uvedl koordinátor Dopravního klubu Miroslav Patrik.

  Členové klubu odhadují, že ze státního rozpočtu či ze Státního fondu dopravy bude v letech 2000 až 2010 potřeba asi 400 miliard korun, aby se splnilo vše, co si vláda schválila. Dalších nejméně 200 miliard korun však bude nutné získat z úvěrů a ze soukromých zdrojů, pokud se nějaké najdou. Asi 60 % podíl financí pravděpodobně připadne na silniční dopravu, zejména na rozsáhlou výstavbu silnic dálničního typu, kdežto na železnici jen 30 %. Tento je však v rozporu s Dopravní politikou ČR a se Státní politikou životního prostředí.

  "Jsem zvědavý, jak se vláda postaví k tomuto materiálu, který patrně doloží, jak je uvažovaná výstavba dopravních sítí iluzorní. Plány Klausovy vlády v případě dálniční sítě se staly také jen zbožním přáním. Kromě toho jsou ekologická hnutí samozřejmě připravena blokovat přípravu těch dálnic a rychlostních silnic, se kterými nesouhlasí, včetně splavnění dolního toku Labe," tvrdí Miroslav Patrik.

  Jako příklad velmi obtížného financování celé dopravní infrastruktury může podle Patrika sloužit výstavba silnic dálničního typu. Během uplynulých třiceti let se za rok průměrně postavilo 25 km těchto silnic. Do roku 2010 se odhadem uvažuje vybudovat přibližně 1.000 km (tj. 91 km ročně). Dokončení tohoto plánu by tak bylo za 40 let a ne za 11. Celá koncepce rozvoje dopravních sítí se tak z finančního hlediska stává chimérou.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva občanských sdružení
  Český a Slovenský dopravní klub, NESEHNUTÍ a Program energetických úspor
  ze dne 23. listopadu 1999

  Blýská se v dopravě na lepší časy?

  Zítra 24.11. od 10 hodin proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1) v místnosti č.205 společné zasedání podvýboru pro průmysl a stavebnictví a podvýboru pro dopravu. Hlavním a jediným bodem jednání budou možnosti řešení patové situace, která vznikla díky neschopnosti Ministerstva dopravy a spojů a Ředitelství silnic a dálnic vyjednávat o podobě připravovaných dopravních staveb.

  Občanská sdružení zabývající se vlivem dopravy na životní prostředí, která byla na jednání přizvána, velmi vítají nabídku poslanců k diskusi o předcházení konfliktů při výstavbě dopravní infrastruktury. "Na pořad jednání se tak snad konečně dostane i možnost přednostní výstavby přeložek některých komunikací a obchvatů měst, jejichž realizace by přispěla ke zlepšení dopravní situace okamžitě - na rozdíl od megalomanských plánů nových dálnic, na něž nebude ve státním rozpočtu nikdy dostatek prostředků," dodává Miroslav Patrik z ČS dopravního klubu.

  Na zasedání podvýborů chtějí zástupci občanských sdružení poslance také seznámit s hlavními výstupy právě vydané publikace "Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji" [1], která shrnuje výsledky tří západoevropských studií. Tyto studie hodnotí vliv výstavby dálnic na ekonomiku sledovaných regionů Evropské unie. "Výsledky všech tří studií jsou jednoznačné - výstavba dálnic nejenže není univerzálním lékem na rozvoj dosud hospodářsky slabých regionů, ale v některých případech může těmto regionům ještě ekonomicky uškodit," shrnuje závěry studií Aleš Kuták z Programu energetických úspor.
   

  Další informace podá:
  Aleš Kuták, Program energetických úspor (02 - 7816571, 90058440)

  [1] Publikaci "Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji" vydali společně Český a Slovenský dopravní klub a Program energetických úspor. Získat ji lze na adrese: Program energetických úspor, Krátká 26, 100 00 Praha 10, tel/fax: 02-781 65 71, email: peu.doprava@ecn.cz.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu,
  Programu energetických úspor a Ústavu pro ekopolitiku
  ze dne 26. května 1999

  Dopravní politiku je nutné aktualizovat!

  Analýza Dopravní politiky ČR, kterou na objednávku Ministerstva dopravy a spojů zpracovala firma Terplan, jasně prokázala potřebu Dopravní politiku aktualizovat a následně provést posouzení jejího vlivu na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment - SEA).

  Dopravní politiku ČR schválila vláda usnesením č.413 ze dne 17.6.1998. Zároveň uložila ministrům dopravy a spojů, životního prostředí a pro místní rozvoj zpracovat analýzu hlavních cílů a principů Dopravní politiky pro potřeby formulace zadání posouzení podle zákona ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

  Analýza zpracovaná firmou Terplan v dubnu tohoto roku konstatovala u Dopravní politiky závažné nedostatky, na které již delší dobu upozorňují i ekologické organizace a nezávislí odborníci zabývající se dopravou a ochranou životního prostředí:

  Některé záměry deklarované v jednotlivých kapitolách Dopravní politiky si vzájemně odporují, materiál je proto obsahově nekonzistentní

  Na jedné straně se zde např. hovoří o "podpoře environmentálně šetrných způsobů dopravy a omezování způsobů nejméně šetrných", na straně druhé počítá Dopravní politika s dalším masivním budováním silnic a dálnic, včetně průtahů městy. "Po zpracování jednotlivých kapitol různými odbory Ministerstva dopravy už zřejmě nezbyl čas sladit materiál jako celek tak, aby neobsahoval i záměry vysloveně protichůdné," domnívá se Miroslav Patrik z Českého a Slovenského dopravního klubu.

  Jednotlivé problémové okruhy se výrazně liší v podrobnosti zpracování

  Zatímco řada principů Dopravní politiky je rozpracována poměrně podrobně, jiné, neméně důležité, jsou uvedeny pouze ve formě stručných proklamací. Například na stranách 12 až 15 se sice čtyřikrát vyskytuje konstatování, že stát bude podporovat vytváření integrovaných dopravních systémů, nikde však není ani nejmenší zmínka o tom, jakým způsobem tak hodlá činit.

  "Dopravní politika ČR není v plném souladu s Dopravní politikou Evropské unie. Nezaručuje konkurenceschopnost jednotlivých druhů dopravy a dostatečnou podporu hromadné dopravy. Její zásady a cíle nejsou formulovány v souladu se Státní politikou životního prostředí," tvrdí Tomáš Gremlica z Ústavu pro ekopolitiku.

  Podle textu usnesení vláda schválila Dopravní politiku ČR jako "výchozí strategický dokument resortu dopravy pro další období s tím, že tento dokument bude průběžně upřesňován v závislosti na postupu přípravy jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii". Vzhledem k potřebě odstranit výše uvedené nedostatky by tedy Ministerstvo dopravy a spojů mělo neprodleně přistoupit k první aktualizaci Dopravní politiky.

  Ekologické organizace jsou připraveny se podílet jak na vlastní aktualizaci politiky, tak na následném hodnocení jejího vlivu na životní prostředí, které vyžaduje platná právní úprava ČR. Při hodnocení vlivu na životní prostředí hodlají využít zkušenosti získané při posuzování Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 a Energetické politiky.

  Další informace podají:
  Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku (tel.02-231 57 34)
  Aleš Kuták, Program energetických úspor (tel. 02-781 65 71)

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva občanského sdružení Český a Slovenský dopravní klub,
  Programu energetických úspor a Ústavu pro ekopolitiku
  ze dne 6. dubna 2000

  Dopravní politika ČR si žádá doplnění!

  Zítra proběhne v Parlamentu ČR veřejné slyšení, jehož cílem bude projednat s širší odbornou veřejností požadavky na změny a doplnění Dopravní politiky ČR.

  Do konce dubna 1999 má firma Terplan a.s. předložit analýzu hlavních cílů a principů Dopravní politiky ČR pro potřeby formulace zadání jejího posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č.244/1992 Sb.

  Dne 7.4.1999 od 10:00 proběhne v Poslanecké sněmovně (místnosti č.108) veřejné slyšení nad prvním dílčím výstupem analýzy, která je pro odbornou i laickou veřejnost k dispozici na internetové stránce http://www.psp.cz/home/poslanec/295. Záštitu nad veřejným slyšením převzal předseda podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny PS RNDr. Libor Ambrozek (KDU-ČSL).

  Občanská sdružení zabývající se dopravou budou na slyšení prezentovat vlastní kritické připomínky, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel. Nástroje dopravní politiky musí podle nich zajistit dosažení těchto cílů:

 • stabilizaci současné úrovně přepravních výkonů silniční dopravy a od roku 2000 snižování jejího podílu na přepravním trhu,
 • nárůst podílu železniční dopravy na přepravním trhu o 1.5-3% ročně od roku 2000,
 • nárůst podílu kombinované dopravy na přepravním trhu nejméně na 15% do roku 2010,
 • stabilizaci stávajících přepravních výkonů u letecké a vodní dopravy.

  Koncepce dopravní politiky musí také stanovit závazná pravidla rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu již pro rok 2000. Z celkových plánovaných výdajů státního rozpočtu ČR určených na financování investičních programů v kompetenci ministerstva dopravy a spojů by mělo být minimálně 45% uvolňováno pro železniční dopravu (modernizace tranzitních koridorů, rekonstrukce železničních tratí, obnova a modernizace železničních kolejových vozidel, zajištění bezpečnosti železničního provozu), maximálně 45% pro silniční dopravu (zejména údržba a modernizace stávající silniční sítě), minimálně 4% pro kombinovanou a 6% pro leteckou, vodní a cyklistickou dopravu.

  Koncepce dále musí obsahovat soubor opatření, která do budoucna zaručí dostupnost veřejné dopravy pro uživatele v rámci respektování práva občana na základní dopravní obslužnost a poskytování služeb ve veřejném zájmu. Základní dopravní obslužností se míní zajištění minimálně 7 (o víkendech 4) párů spojů veřejné dopravy denně, mezi 6.00 a 22.00, s docházkovou vzdáleností maximálně 1,5 km pro obce nad 200 obyvatel. Je také nutné definovat mechanismus úhrady ztrát z osobní dopravy vzniklých při zajišťování služby ve veřejném zájmu.
   

  Další informace podají:
  Aleš Kuták (tel. 02-781 6571)
  Tomáš Gremlica (tel. 02-231 5734)

  formát pro tisk
  formát pro tisk »


  Tisková zpráva Českého a Slovenského dopravního klubu
  ze dne 28. března 1999

  Rakousko dálnice na Moravu neplánuje

  Na počátku tohoto týdne došlo v tuzemských sdělovacích prostředcích k dezinformaci čtenářů na základě údajů od ministra dopravy a spojů doc.ing. Antonína Peltráma po jeho návštěvě u rakouského ministra hospodářství, podle nějž plánuje Rakousko vybudovat dvě dálniční spojení Vídně s Moravou. Skutečnost je však odlišná.

  Rakouské spolkové úřady plánují výstavbu dálnic z Vídně ve směrech na Brno i na Znojmo pouze na třetině trasy od Vídně po naši státní hranici (ve směru na Brno jen po Wolkersdorf). Zbývající části obou tras mají být budovány pouze jako dvoupruhové rychlostní silnice. Vyplývá to ze studie, kterou si nechala zpracovat rakouská spolková rada ministrů. Rakouská legislativa totiž umožňuje výstavbu jen takových silnic, jejichž kapacita odpovídá intenzitě dopravy. Stejným způsobem se plánuje výstavba silnice z Lince směrem na České Budějovice.

  U silničního spojení na Brno rakouská strana uvažuje s překročením naší státní hranice ve třech lokalitách (1) Alt Prerau / Nový Přerov (MDS ČR navrhovaná R 52 z Brna a Pohořelice), (2) Drasenhofen / Mikulov (stávající trasa v 90. letech rekonstruované silnice z Brna I/52) a (3) Poštorná (Břeclav), přičemž od Vídně až k Mistelbachu mají všechny varianty stejnou trasu.

  Z moravské strany byla do Mikulova v 90. letech vybudována dvoupruhová silnice, tato trasa je nejkratší a stávající i budoucí dopravě svou kvalitou i kapacitou plně vyhoví. Také na rakouské straně je trasa na Mikulov kratší než obě ostatní.

  Český a Slovenský dopravní klub proto podporuje dostavbu dvoupruhové trasy přes Mikulov i na rakouské straně. Nejkratší trasa znamená nejmenší provozní náklady, nejmenší znečištění ovzduší emisemi a méně nehod. Novopřerovská (západní) trasa je zcela nepřijatelná pro svou přílišnou délku a dopravní nevýhodnost, břeclavská varianta je sice výhodná z pohledu napojení střední a severní Moravy, slovenského Záhorí a Polska, ale pro spojení Brna s Vídní je příliš dlouhá. Avšak v případě nutnosti zkapacitnění spojení Vídně s Brnem je břeclavská varianta pro čtyřpruhovou silnici nejlepší, neboť území Novomlýnských nádrží a chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava je pro čtyřpruhovou silnici neprůchozí a protože z Brna do Břeclavi vede nevyužitá dálnice D 2.
   

  Za správnost ručí Martin Robeš.

  K nahlédnutí jsou k dispozici části mapových podkladů z rakouské studie, obsahující trasování příhraničních úseků tří variant siliničního spojení Vídeň - Brno.

  Tisková zpráva byla zpracována s použitím informací od vídeňského člena klubu Ing. Jiřího Zajíčka.

  formát pro tisk
  formát pro tisk »
   

 • zobrazit mapu stránek ČSDK

  ... přihlašte se na Akci Falco a pomozte tak ochránit ohrožené krály nebes

  poslední aktualizace 19. září 2006 navrcholu.cz
  © 1999-2004 ČSDK, optimalizováno pro MSIE a rozlišení 800x600+
  [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]

  použit publikační systém Toolkit od Econnectu